Ceny výhercům 2017

Cena odborné poroty
Popis ceny Hodnota ceny Dárce
1. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 300 000 Kč Komerční banka, a.s.
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 20 hodin. 50 000 Kč CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o.
Inzerce v časopise TRADE NEWS 35 000 Kč Antecom
Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky)
3x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance a nekoupit zajíce v pytli“
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
32 000 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Služby od Webmium (tvorba webu, eshopu, marketingu – nevztahuje se na nákup reklamního prostoru) 15 000 Kč Webmium.cz
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 15 000 Kč Stable.cz
Článek v e-magu Starting UP, který bude zároveň publikován na portále www.ipodnikatel.cz a jeho FB 10 000 Kč iPodnikatel
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
Celkem 463 000 Kč
2. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 100 000 Kč Komerční banka, a.s.
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 10 hodin. 25 000 Kč CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o.
Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky)
2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
21 500 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Inzerce v časopise TRADE NEWS 15 000 Kč Antecom
Služby od Webmium (tvorba webu, eshopu, marketingu – nevztahuje se na nákup reklamního prostoru) 10 000 Kč Webmium
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 10 000 Kč Stable.cz
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
Článek v e-magu Starting UP, který bude zároveň publikován na portále www.ipodnikatel.cz a jeho FB 5 000 Kč iPodnikatel
Celkem 192 500 Kč
3. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 50 000 Kč Komerční banka, a.s.
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 5 hodin. 12 500 Kč CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o.
Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky)
2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
11 500 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Inzerce v časopise TRADE NEWS 10 000 Kč Antecom
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 5 000 Kč Stable.cz
Služby od Webmium (tvorba webu, eshopu, marketingu – nevztahuje se na nákup reklamního prostoru) 5 000 Kč Webmium
Ćlánek v e-magu Starting UP, který bude zároveň publikován na portále www.ipodnikatel.cz a jeho FB 5 000 Kč iPodnikatel
Celkem 105 000 Kč
Cena veřejnosti
Popis ceny Hodnota ceny Dárce
1. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 50 000 Kč Komerční banka, a.s.
Inzerce v časopisu TRADE NEWS 15 000 Kč Antecom
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 10 000 Kč Stable.cz
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
DVD „Emoce na pracovišti: Pomáhají nebo škodí
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
1x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“
2 000 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Celkem 83 000 Kč