Partneři a ceny

Děkujeme všem partnerům, kteří se podílejí na realizaci grantového programu. Mnozí z partnerů věnují zúčastněným hodnotné ceny, které jim pomohou s nastartováním podnikání.

AMSP ČR

AMSP ČR Více informací

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje zájmy cca 264 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Hlavními oblastmi zájmu jsou jak tradiční tak trendové obory. Aktuálními tématy jsou rodinné podnikání - viz projekt RODINNÁ FIRMA, začínající podnikatelé - viz projekt SVOU CESTOU-YOUNG BUSINESS, projekt na podporu řemesel FANDÍME ŘEMESLU! a ROK ŘEMESEL 2016, projekt na podporu žen v podnikání PODNIKAVÁ ŽENA a projekt pro přípravu na elektronickou evidenci tržeb pro gastro, maloobchod a drobné podnikání MALÝ OBCHOD. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím.

Oblasti podpory mladých a/nebo začínajících podnikatelů se věnuje již zmiňovaný projekt Svou cestou - Young Business. V rámci tohoto projektu jsme nevytvořili uzavřený klub a nechceme žádné finanční příspěvky. Vytváříme širokou platformu pro mladé lidi s ambicí je přesvědčit, že jejich vlastní podnikání znamená být nezávislý. Tento projekt byl zahájen v roce 2013 tiskovou konferencí, kde jsme představili výsledky unikátního průzkumu mezi mladými lidmi. Na základě tohoto průzkumu bylo stanoveno i šest hlavních pilířů projektu: ukázka osvědčených postupů, propojování s úspěšnými podnikateli, zakládání společností, vyhodnocování podnikatelských záměrů, získávání investorů a navazování zahraniční spolupráce. Pro naše členy (registrace zdarma) nabízíme bezplatnou účast na seminářích a workshopech, setkávání se zajímavými a úspěšnými podnikateli, odborné vedení, pravidelné informace o zajímavých akcích, novinkách, právních aktualitách, dotačních programech či soutěžích a mnoho dalších aktivit. Naše motto je: "Nebuď pěšákem u jiných, rozhoduj sám!"

Svou cestou - Young busines

Svou cestou - Young busines Více informací

Projekt Svou cestou – Young Business je projektem AMSP ČR určeným jak pro začínající, tak i budoucí podnikatele. Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech chuť podnikat, inspirovat je zajímavými příběhy jejich vrstevníků a podpořit je v nesnadných začátcích rozjíždění vlastního businessu. Po bezplatné registraci mohou všichni členové využívat užitečného informačního servisu, pozvánek na zajímavé akce a workshopy a v neposlední řadě i možnost stát se součástí dynamické komunity Young Business.

Těší nás, že díky spolupráci s KB můžeme začínajícím podnikatelům pomoci i finančně, a to právě grantem Nastartujte se.

ipodnikatel.cz

ipodnikatel.cz Více informací

Portál iPodnikatel.cz přináší na svých stránkách návody, tipy a pomůcky pro podnikání. Bez ohledu na to, zda jste podnikatelský nováček, nebo zkušený matador, najdete na něm spoustu inspirace. Pokud vás zajímají novinky a trendy ze světa podnikání, případně si rádi přečtete, jak své podnikání rozjížděli druzí, tak právě pro vás každý měsíc připravuje portál www.ipodnikatel.cz e-magazín Starting UP.

Mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys Tomíček Legal

Mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys Tomíček Legal Více informací

CEE Attorneys je mezinárodní advokátní kancelář působící v regionu střední a východní Evropy se sedmi pobočkami a téměř 50 právníky v České republice, v Polsku, na Slovensku, v Litvě a v Rumunsku. Advokátní kancelář se zaměřuje na obchodní a pracovní právo, trestní právo, soudní spory a arbitráže, právo duševního vlastnictví, nemovitosti a příslušné sektorové regulace.

Webmium

Webmium Více informací

Jsme specialisté každým coulem a všichni dohromady táhneme za jeden provaz. Tvoříme mobilní eshopy, které prodávají. Optimalizované weby, které jsou skutečně vidět. A PPC kampaně, díky kterým naši klienti vyhlížejí z prvních pozic vyhledávačů na konkurenci posazenou níže. Jsme připraveni rozjet to s vámi ve velkém a dobýt společně svět.

Performia

Performia Více informací

Performia je mezinárodní organizace kompletně zaměřená na úspěch firem v oblasti výběru a hodnocení zaměstnanců. Účelem Performia je podporovat společnosti s hodnotnými produkty či službami v oblasti budování týmů. To uskutečňujeme tak, že do rukou manažerů a personalistů vkládáme účinné online nástroje a know-how, které činí hodnocení a výběr zaměstnanců úspěšnějším. A díky tomu naši klienti mohou naplnit své vlastní cíle, růst a prosperovat.

Sečteno

Sečteno Více informací

Jsme tým profesionálních účetních online. Naším cílem je co naprosté omezení fyzických účetních dokumentů a vše evidovat v cloudu. Výhoda je snadná dostupnost účetních dat přes náš portál 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S naším portálem můžete jednoduše sledovat vývoj Vašeho cash flow a stav vašich pohledávek a závazků. Hlavní výhoda Sečtena je:

  • Osobní účetní online
  • Každý týden reálný stav vašeho podnikání
  • Řízení cash flow
  • Úspora až 25%

TRADE NEWS, Mediální partner

TRADE NEWS, Mediální partner Více informací

Magazín o obchodu a exportu TRADE NEWS si během pěti let vybudoval exkluzivní postavení ve svém oboru. Vychází jako dvouměsíčník Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ovšem necílí pouze na MSP. Má průměrný auditovaný náklad 8200 kusů a distribuuje se bezúplatně direct mailem na manažery firem, státní správu, vzdělávací instituce, ale také na nejrůznějších akcích pro podnikatele, jichž je mediálním partnerem. Váženými partnery TRADE NEWS jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, CzechTrade, CzechInvest, EGAP, ČEB a ICC ČR. Pyšní se také oceněním Nejlepší B2B časopis v ČR v soutěži Zlatý středník.


Jeho stěžejním obsahem jsou informace o nových trendech v obchodu i exportu, specifikách zahraničních trhů a obchodních příležitostech, praktické rady pro vstup a působení na zahraničních trzích, finanční a právní poradenství apod. Zvláštní prostor je určen zkušenostem úspěšných českých exportérů. Velkou přidanou hodnotou jsou analýzy a infografiky.

Vydavatelem TRADE NEWS je společnost ANTECOM, která tištěnou podobu magazínu obohatila o portál  www.itradenews.cz.