Co pomohlo firmám přežít tvrdý lockdown aneb štěstí přeje připraveným

15. června 2021Rady a tipy

Pandemie koronaviru nedala firmám moc příležitostí připravit se tvrdý lockdown, který postihl značnou část firem, a hlavně malých podnikatelů. Podnikání v nejistých a relativně často se měnících podmínkách bylo výzvou i pro zkušené krizové manažery. Některé firmy svůj boj s vládními opatřeními prohrály. Ty, které nechtěly zkrachovat, musely začít hledat nová řešení a zdroje příjmů.

prilezitosti_

Vládní programy finanční podpory

Vláda v reakci na mimořádnou situaci zavedla speciální finanční programy. Balíčky Antivirus (A, A PLUS, B, C) byly určeny ke kompenzaci mzdových nákladů zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci byli v karanténě, nebo těm, kteří museli omezit svůj provoz. Hradila se určitým procentem náhrada mzdy zaměstnanců a z ní provedené zákonné odvody, a to do maximální výše 39 tisíc Kč, resp. 50 tisíc Kč/měsíc na jednoho zaměstnance. Program Antivirus A stále probíhá a lze o kompenzaci žádat do konce června. Program Antivirus C se zase zaměřoval na promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců. 


Na podzim 2020 byl schválen kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s. r. o. Ten alespoň částečně kompenzuje náklady podnikatelům, kteří byli zasaženi opatřeními (restauratéři, fitness centra, bary apod.), stejně živnostníkům a dohodářům, kterých se tato opatření také dotkla. V současné době probíhá třetí bonusové období (do 2. července), které bude ještě prodlouženo na čtvrté (do 2. srpna 2021).


Mezi dalšími programy bylo například COVID – Nájemné, které částečně kompenzovalo firmám až 50 % nákladů nájemného při uzavřených provozovnách. 


Posledním programem, který byl ukončen na začátku června, byl COVID 2021. V rámci něj mohly podniky žádat 500 Kč denně na každého zaměstnance v pracovním poměru, který byl zaměstnán za dobu omezení provozu.


Mimo tyto programy také vznikalo několik specifických programů, jako COVID – Lázně, Uzavřené provozovny, Cestovní kanceláře, Cestovní ruch, Lyžařská střediska apod. S postupným rozvolňováním však byly však programy ukončeny. Zatím do konce roku trvá COVID – Sport, Veletrhy, Kultura.


V současné době probíhá program COVID – Nepokryté náklady. Ten slouží k pokrytí nákladů firem vzhledem k poklesu obratu firmy, a to v období od 1. ledna do 31. března 2021. Žádosti lze podávat do 19. července 2021. 

Odložení EET

Nelze říct, že by odložení EET bylo takovou položkou, která pomůže firmám přežít tvrdý lockdown. Možnost odložení EET u těch, kteří to již měli zavedeno a u těch, kteří to teprve měli zavádět, bylo jistým plusem v době koronavirové krize.

Velký liberační daňový balíček

Jednou z výhod v době finanční krize podniku bylo odložení daňových povinností všem podnikatelům, kterým byla jejich činnost omezena nebo zakázána. Prakticky to znamenalo, že platbu daní bylo možné uhradit mnohem později, stejně tak podávat i kontrolní hlášení apod., a dokonce bez sankcí a úroků z prodlení. Součástí balíčku bylo i zpětné uplatnění daňové ztráty, čímž bylo možné snížit svůj daňový základ.
Na některé produkty (točené pivo, ubytování, sportovní a kulturní akce apod.) se zavedla nižší DPH, snížila se silniční daň a zrušila se daň z nabytí nemovitých věcí. Vylité pivo se dokonce dostalo do zákona o spotřebních daních a novelou bylo osvobozeno od daně natrvalo.

Přesun do online prodejů a výdejových okének

Když tvrdý lockdown zavřel co se dalo, mnoho podnikatelů náhle přišlo o zdroj příjmů. Někteří, kteří přežili, se s tím vyrovnali přesunem do online prodejů a formou výdejových okének. Vytvořit základní e-shop je otázkou pár hodin. Tato možnost ale dá podnikatelům naději udržet si alespoň nějaké příjmy z prodeje svého zboží. U restaurací, kaváren a barů existovala alespoň výdejní okénka a mnoho z nich zavedlo i online objednávky a rozvozy. 

Zaměřit pozornost na cash flow

Vzhledem ke zpožděným dodávkám a komplikacím v dodavatelském řetězci je víc než kdy jindy třeba sledovat reálný tok peněz – cash flow. K tomu slouží výkazy a přehledy peněžních toků, které umožňují nejen sledovat současný stav, ale také predikovat do budoucna. Nespoléhejte na svoji hlavu a sestavte si alespoň jednoduchou tabulku, kde budete mít sepsáno co a kdy musíte zaplatit. Vůči tomu pak postavte očekávané příjmy – ale ty skutečně reálné.

Příprava krizových scénářů

Mimořádná situace vyžaduje i mimořádná řešení. Příprava krizových plánů a variant je základem krizového řízení podniku. Přestože se moc nedalo předvídat, bylo nutné zjistit, jak si firma stojí, jak dlouho může přežít za takových podmínek, co je třeba dělat. Inspiraci a inovativní přístupy lze hledat jak u konkurence, tak i v zahraničí. Jednu věc Covid ukázal jasně, a to, že je potřeba mít v patrnosti i rizika, která se zdají být velmi nepravděpodobná. Proto nepodceňujte analýzu rizik a tvorbu plánu na jejich minimalizaci.

Snižování nákladů

Jedním z řešení bylo snižování nákladů a snaha ušetřit. Vzhledem k zavřeným školkám a školám se dalo částečně ušetřit díky dávkám ošetřovného (§ 39 a další zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Malou, zato další položkou je jistě možnost přesunout zaměstnance na home office. Přestože se nájemné musí stále platit (lze ale využít jeden z vládních programů k částečné kompenzaci), ušetří se alespoň elektřina, voda apod. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci ušetří na benzínu a jízdném, lze se částečně domluvit na snížení pohyblivé složky mzdy.