Dilemata začátku podnikání aneb jak se správně rozhodnout

29. května 2017Rady a tipy

Nastartovat svoje vlastní podnikání je začátkem nové životní etapy, ze které sice je cesty zpět, ale může to být velmi bolestivá cesta. Přitom míst, která svádějí ke šlápnutí vedle, je v podnikání nespočet. Je proto potřeba dobře zvažovat všechna pro i proti a zvolit tu nejlepší variantu. Pojďme hledat východisko společně.

jak-se-rozhodnout_1

Pracovní poměr nebo vlastní byznys?

Na začátku velkého rozhodnutí stojí hlavní otázka, zda vůbec podnikat nebo dál zůstat v pracovním poměru. Oboje má, jak jinak, svoje výhody i nevýhody a záleží i na osobnosti a charakteru člověka.

Pracovní poměr dává větší jistotu, která je podložena pracovní smlouvou. Zákonné důvody pro ukončení pracovního poměru, řádná dovolená, nemocenská a zaměstnanecké výhody. Zaměstnavatel se stará o odvody na sociální a zdravotní pojištění a často také řeší roční zúčtování daně. Takže za vás vyřeší všechny účetní, daňové a personální záležitosti. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že z pracovní smlouvy plynou jak práva, tak i povinnosti, které je nutné dodržovat (jako např. dodržování pracovní doby, řízená dovolená, méně flexibilní změna zaměstnání apod.).

Oproti tomu vlastní podnikání dává mnohem větší svobodu. Sice zde není nárok na dovolenou, ale na druhou stranu pracujete, „jen“ když potřebujete nebo chcete. Ze svých příjmů odvedete jen to nejnutnější a ve většině případů je čistý příjem mnohem vyšší, než v zaměstnaneckém poměru. To se však může odrazit v budoucnu na nižších příjmech v důchodu nebo na nemocenské. Zatímco jako zaměstnanec máte svůj plat k 15. dni v měsíci jistý, i když se vám zrovna ten minulý měsíc moc v práci nedařilo, žádný podnikatel takovou jistotu nemá a nejeden se setká i s nespravedlností v podobě nezaplacených faktur, na které neexistuje spolehlivá prevence. Ve vlastním podnikání se ale na druhou stranu nemusíte bát přijít s novými návrhy, zkrátka si realizujete vlastní sny a nápady.

Pokud máte trhu co nabídnout, jste originální, kreativní a nebojíte se výzev, je vlastní podnikání dobrou volbou. První dilema vyřešeno :- ) Čeká jich na vás ale mnohem více...

Živnost nebo s.r.o.?

Další dilema, které je potřeba neodkladně na začátku podnikání vyřešit, je, zda být osobou samostatně výdělečně činnou („OSVČ“), tedy fyzickou osobou nebo si založit rovnou firmu a stát se tak právnickou osobou. Pracovat na „živnosťák“ je rychlejší, levnější a administrativně méně náročné… i tak to má svá ale. Pěkně všechno popořádku.

Založení živnosti je oproti firmě jednodušší. Je třeba si zjistit, jakou živnost budete provozovat (zda volnou, vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou), zajít na živnostenský úřad, vyplnit registrační formulář (v případě některých živností ještě doložit doklady k odborné způsobilosti), kterým jednak založíte živnost a zároveň se jako podnikatel nahlásíte na finančním úřadě, vaší zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení. Založit živnost stojí 1 050 Kč. Založení s.r.o. je administrativně i finančně mnohem náročnější (i když ne tolik, jako tomu bylo v minulosti, nyní je základní kapitál s.r.o. pouze 1 koruna, ale i tak vás to bude stát na poplatcích pár tisícovek).

Administrativa a účetnictví je pro většinu nutným a nezbytným zlem. I z tohoto pohledu je živnost administrativně mnohem méně náročná a zvládne ji i člověk příliš neznalý účetnictví. Zkrátka při živnosti nepotřebujete vést účetnictví, stačí běžná daňová evidence či dokonce jen kontrolovat příjmy a výdaje odvádět paušálně. I z pohledu odvodu daní spíš vyhrává živnost. Živnostník si může uplatnit různé daňové slevy, jako např. slevu na poplatníka, slevu na manželku a děti a další zákonem dané odčitatelné položky (pozor, některé může podnikatel použít, pouze když vede daňovou evidenci) a daňové přiznání zvládne udělat s dobrým návodem sám. U s.r.o. se daň odvádí ze zisku a bude k tomu potřeba zkušená účetní.

I když vše nasvědčuje tomu, že být sám za sebe, tedy OSVČ je lepší, je zde jedno velké riziko, které určitě stojí za zvážení. Společnost s.r.o. ručí za své závazky pouze do výše nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. V případě, že společnost nefunguje, vyplatí se tedy pouze část a společnost jde do likvidace bez nějaké další větší újmy na příjmech zakladatele. Oproti tomu živnostník ručí za své závazky celým svým majetkem (i osobním). Pokud se mu tedy nedaří a dostane se do problémů dřív, než svoji živnost ukončí, může se stát, že tak poměrně lehce a rychle přijde třeba o auto nebo střechu nad hlavou.

Být plátcem nebo neplátcem DPH?

Plátcem DPH musí být ze zákona ten, kdo má za 12 předcházejících měsíců obrat větší než 1 mil. Kč. Jestliže je obrat nižší než 1 mil. Kč, lze si vybrat, zda bude podnikatel neplátce DPH nebo dobrovolný plátce. To je případ i začínajících podnikatelů.

Obrat je definován jako celková hodnota výstupu z hospodářské činnosti uskutečněné během určitého časového období, obvykle měřená celkovými ročními tržbami po odečtení vráceného zboží.

Plátci DPH vzniká administrativní povinnost s vedením daňových dokladů a jejich archivací (doklady musí být uchovány a zůstat čitelné po dobu 10 let). Zároveň musí myslet na pravidelné podávání daňového přiznání a to řádně a v daných termínech. Také to neodmyslitelně znamená přechod na daňovou evidenci (plátce DPH nemůže uplatňovat výdaje paušálem).

Obecně se dá říct, že být plátce DPH je výhodnější pro toho, kdo obchoduje více s plátci. Tak je částka bez DPH jeho, DPH se odvede (ať už na jedné nebo druhé straně). Pokud plátce DPH obchoduje s neplátci (těmi mohou být firmy, ale hlavně jsou to koneční spotřebitelé), částka bez DPH je jeho, DPH odvede, ale neplátce (zákazník) určitě nebude nadšený, že musí platit DPH, ale nikam ho nemůže odvést. Takže mu tak vzniká další náklad navíc. Pokud bude podnikatel neplátce DPH a obchoduje také s neplátci, nic se neodvádí a celá fakturovaná částka je jeho. Pokud bude obchodovat s plátci, bude platit navíc DPH, které mu nikdo nevrátí.
Takže pokud je možnost vybrat si mezi plátcovstvím nebo neplátcovstvím, volte tu nejlepší variantu pro vás i pro většinu vašich klientů. Podnikáte-li na B2B trhu, je lepší být plátcem DPH, pokud jste na B2C trhu, stojí za to propočítat a zvážit obě varianty.

Nyní jsme probrali základní dilemata začínajícího podnikání co do ekonomicky-právního aspektu. Jenže založení vlastního byznysu není jenom o těchto věcech, je potřeba se správně rozhodnout v mnoha dalších ohledech.

Další dilemata začínajícího podnikání

Každý podnikatel by měl na začátku svého podnikání přemýšlet nejen o tom, jakou zvolit právní formu podnikání a zda platit nebo neplatit DPH, ale také o dalších strategických aspektech svého byznysu, jako např.:

Kde najdu svoje zákazníky?

Tuto otázku je třeba hned na začátku zvážit a zeptat se sám sebe, zda už teď vím, že je o můj produkt zájem, zda mám už teď nějakou potenciální klientelu nebo zda vytvářím něco nového a budu hledat svoje nové zákazníky. V prvních případech je to jednodušší, ale v obou situacích je třeba stanovit dobrý marketingový plán, udělat průzkum trhu a stanovit si cílové skupiny. Na základě určení cílové skupiny je třeba vhodně zvolit marketingový nástroj, aby potenciální zákazníky přilákal a zaujal. Jedním z rozhodnutí, které budete muset dříve či později udělat, je otázka, zde prodávat online (tedy v e-shopech) nebo v kamenných prodejnách?

Je jasné, že některé věci, hlavně služby příliš online prodávat nepůjdou a e-shop bude tak tvořit maximálně nějakou podpůrnou část byznysu (třeba kadeřnice nebude prodávat stříhání na e-shopu, ale může na něm nabízet různé vlasové doplňky). Kromě toho kamenné prodejny poskytují přímý kontakt se zákazníkem, možnost vidět nabízený produkt na vlastní kůži a případně si ho i vyzkoušet. A osobní zkušenost je k nezaplacení. Pak už je na zvážení, pokud si založíte vlastní kamenný obchod nebo budete někam dodávat. Opět záleží na tom, co nabízíte a jaká je nabídka x poptávka po produktu. Než ze začátku investovat do pronájmu nebo koupě, je vhodné oslovit s nabídkou jiné obchody a být zatím jen dodavatelem. Sice se budete dělit o zisk, ale na druhou stranu uvidíte, zda je o produkt zájem nebo ne.

E-shopy dnes nabízí relativně jednoduchý způsob, jak nabízet své produkty. Stačí si vytvořit web, nahrát na něj přes administrativní systém fotky produktů a ověřit jeho funkčnost. Náklady na vytvoření e-shopu budou pravděpodobně nižší než na provozu kamenné prodejny. Je sice hezké, že je vše online, ale i tak se nevyhnete řešení nějakého prostoru pro uskladnění produktů. Budete také postrádat osobní kontakt, který může být vaší dobrou vizitkou a který vám o zákaznících prozradí nejvíc.
Takže kde budete prodávat? Záleží na produktu, který nabízíte a na tom, jak chcete svůj byznys profilovat. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, vždy můžete využít také online portálů a to i na služby.

Jakou stanovím cenu za svoje produkty / služby?

Záleží na tom, co nabízíte. Je to něco, co už je na trhu a prodává se to? Pak je vhodné vycházet z analýzy nákladů a zároveň z ceny na trhu. Pokud se jedná o novinku, na začátku doporučujeme vycházet z klasické kalkulace nákladů + zajímavé marže. Jak tedy stanovit cenu – na základě nákladů nebo podle konkurence?

Existují různé strategie stanovování ceny. Jestliže zavádíte nový produkt, který nikdo jiný nemá, můžete si dovolit záměrně vysokou cenu do té doby, než konkurence vymyslí něco podobného. Pak slíznete smetanu, budete mít nejvyšší zisky na začátku a časem budete nuceni cenu snižovat (pořád tam ale budete mít hezký prostor pro dostatečnou marži). Pokud prodáváte luxusní produkt, jehož cílovou skupinou jsou bohatí lidé, můžete si dovolit nastavit cenu opravdu vysoko. Se slevami u této cílovky moc neuspějete. Pokud je vaším cílem dostat se rychle na trh a mít velký objem prodejů, zvolte nižší, ale pro vás stále ziskovou, cenu. Pozor, cena by ale nikdy neměla být ani příliš nízká, protože pak budí dojem „šuntu“, zkrátka je příliš podezřelá.

Při stanovování ceny je dobré vycházet z obou variant. Nejprve provést průzkum trhu a cen konkurence a porovnat náklady na produkt + marži, která by z toho měla být. Cena by v každém případě měla znamenat plusové částky na vašem účtu (i po odečtení všech nákladů). Nikdy nezapomínejte na svoji cílovou skupinu. Zákazník je ten, kdo od vás bude nakupovat. Cena by měla být tedy přizpůsobena jeho finančním možnostem a požadavkům.

Kde se budu propagovat?

Dnešní doba nabízí široké možnosti propagace a to jak formou klasického marketingu, tak i prostřednictvím online nástrojů. Opět je důležitá cílová skupina. Musíte vědět, v jakých místech se potenciální zákazníci pohybují. Dilema tedy zní: propagovat se online nebo offline?

Offline reklama skýtá možnosti v tvorbě letáků, billboardů, reklamě v novinách, citylightech apod. Tento typ propagace je trvalejší (člověk ho prostě nemůže zablokovat jinou aplikací), tak se musíte smířit s tím, že jeho cena je vyšší než u online reklamy. U offline marketingových nástrojů se propagujete masově, takže o vás ví i ti, na které vůbec necílíte, a úspěšnost reklamy je těžko měřitelná. Online reklama nabízí v dnešním moderním a technologicky vyspělém světě široké možnosti. Online marketingové nástroje jako PPC, sociální sítě, bannery v médiích, virální videa, newslettery apod. umožňují lepší zacílení na vaše zákazníky, dá se pravidelně měřit a poskytuje tak validní data, se kterými můžete dále pracovat. Tato reklama může být pokaždé jiná – lze ji lépe modifikovat a upravovat. Nevýhodou je, že moderní technologie se umí na druhou stranu takovým reklamám bránit. Online reklama může být cenově velmi dostupná, ale můžete do ní investovat i pořádný balík. Prostě se více umí přizpůsobit.

Takže výsledek vašeho zvažování může být: offline reklama je vhodnější, pokud nemáte specifický produkt, který se zaměřuje pouze na určité skupiny, online reklama se umí dobře přizpůsobit cílové skupině a je více variabilní.

Založím web na šabloně nebo na míru?

Na to také neexistuje jednoznačná odpověď. Web na míru je originální, kreativní, a pokud máte v hlavě jasnou představu, jak by měl vypadat, co by měl umět apod., máte velkou šanci na opravdu zapamatovatelný web, který vaše zákazníky zaujme. Na druhou stranu, zvažte i částku, kterou chcete do webu investovat. Za málo peněz hodně muziky nepořídíte - kvalitní web na míru je záležitostí několika desítek tisíc korun. Alternativou jsou webové šablony. Existují kvalitní (když dobře hledáte a vybíráte), jsou podstatně levnější (některé jsou i zdarma) a jsou jednoduché pro editaci. Tedy zvládne ji i každý začínající podnikatel, který nepřekypuje IT schopnostmi. Nevýhodnou je ale značné riziko toho, že si někdo další koupí stejnou šablonu a vám pak zbudou jen oči pro pláč, protože zákazníci budou zmatení, u koho vlastně mají nakoupit. Zdá se vám ta šance jako mizivá vzhledem k tisícovkám šablon, které jsou k dispozici? My to se Starting Upem zažili na vlastní kůži! Náhoda nebo záměr konkurence – to je fuk, je to v každém případě průšvih. O tom, že budovat značku, když nejste jedineční co do podoby webových stránek, je prostě nemožné, ani nemluvě. Ideálním řešení se jeví vybrat si kvalitní šablonu a k ní šikovného grafika, který ji podle vašeho zadání poupraví do originální podoby.

Nakonec všechno je to jenom volba, a když jednomu vyhovuje jedno, nemusí druhému vyhovovat to stejné. Každý začínající podnikatel si bude pokládat tyto základní otázky a jejich odpovědi budou jistě různé. Není zde správná nebo špatná odpověď. Celé to je jen o volbě preferencí a vizi svého podnikání. Ať už se rozhodnete jakkoliv, nikdy to nedělejte unáhleně a ve spěchu, ale raději vše o den pozdržte, pořádně si promyslete všechny varianty a možnosti, které se před vámi otevírají. Přece jen lidové rčení „dvakrát měř, jednou řež“ má své opodstatnění.

Autor: Eva Blechová, redaktorka iPodnikatel.cz a Starting Up

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.