Dokonalá osobnost je skvělá, ale co když chybí výsledky?

05. září 2018Rady a tipy

Možná jste v práci někdy pozorovali jednu věc. Měli jste v týmu člověka, který byl osobnostně naprosto skvělý. Byl přátelský, milý, skvěle se s ním povídalo a možná měl báječný smysl pro humor a na každé firemní akci vytvořil skvělou náladu a rádi jste s ním i po pracovní době někam zašli. Když jste se však po nějaké době působení této osoby ve firmě podívali, co je za ní vidět, zjistili jste, že téměř nic.

dokonala-osobnost

Když hodnotíme pracovní potenciál člověka, je třeba zohlednit čtyři klíčové faktory: 

  • Produktivita: Zaměření osoby na výsledek práce na rozdíl od vykonávání činností anebo dokonce trávení času v práci.
  • Motivace: Čím a na jaké úrovni je osoba motivovaná a kde začíná a končí její loajalita a ochota.
  • Osobnost: Jak osoba zvládá pracovní situace, které vlastnosti jí pomáhají, které naopak komplikují efektivitu a úspěch na dané pracovní pozici.
  • Znalosti: Odborné schopnosti osoby, které jsou potřebné pro výkon pozice.

Jak vidíte, osobnost je pouze jedním z parametrů, abychom zjistili, zda bude uchazeč o danou pozici skutečně úspěšný. Jaký je rozdíl mezi produktivitou a osobností? Produktivita je o schopnosti dokončovat práci a osobnost jsou pouhé nástroje, které používáme k dosahování výsledků.

Jak je důležité, jaký má váš člověk krumpáč?

Podívejte se na takového kopáče u silnice. To, jak rychle vykope příkop, je otázka jeho produkce, jaký k tomu používá krumpáč, je jeho osobnost. Takže můžete mít velmi produktivního kopáče, který má ale trochu rozbitý krumpáč (tzn. nemá dokonalou osobnost). Protože je ale zaměřený na výsledky, příkop nakonec vykope (i když s velkým vypětím sil). A zase obráceně můžete mít kopáče, který není produktivní, ale má krásný nový krumpáč (ideální osobnostní předpoklady). Co s tím skvělým krumpáčem udělá? Hezky se o něj opře a kouká. To jsme asi už viděli všichni.

Můžete vidět, že osobnost je něco, co nám v dosahování výsledků pomáhá nebo nás naopak brzdí. Ale produktivita je samostatná a naprosto klíčová oblast, která rozhoduje o úspěchu člověka na dané pozici. Samozřejmě je důležité, abyste si s novým kolegou „sedli“ a zafungovala tam v jistém ohledu chemie, bez toho by se nám špatně spolupracovalo. Vždy však k těmto pocitům přidejte prozkoumání oblasti produktivity. 

Co je za ním vidět?

Zaměřte se na to, co je za daných uchazečem vidět v předešlých zaměstnáních (praxí, brigádách či stážích). Sledujte, co byl tento člověk schopný skutečně dokončit a co hodnotného na dané pozici vyprodukoval. Zda se jeho náplň práce a zodpovědnost navyšovala a zvládal tak více úkolů ve stejně dlouhém čase. Produktivní lidé neradi sedí se založenýma rukama, a pokud mají svou práci hotovou, proaktivně hledají další, a tím pádem mají za sebou navyšující se množství výsledků. Určitě je pak důležité tyto výsledky prověřit u přímých nadřízených neboli formou referencí. Protože, ruku na srdce, na pohovoru vám může kdokoliv leccos navykládat. Reference jsou takové ochranné opatření, abychom se ujistili o tom, že to, co nám dotyčný řekl ohledně své produkce, je skutečně pravda. 

Vyhledávejte tedy nové kolegy podle toho, jak byli schopni přispívat a dokončovat svou práci v minulých zaměstnáních (i kdyby šlo o pouhou brigádu, která nesouvisí s vaším oborem). A zároveň abyste si s nimi lidsky rozuměli. Skloubením těchto dvou parametrů budete mít na své palubě šikovného pracovitého parťáka, se kterým i po práci můžete zajít na pivko či tenis. Takové „dva v jednom“. 

Autor: Hana Slačálková, trenérka seminářů o výběru a hodnocení zaměstnanců a konzultantka ve společnosti PERFORMIA, spol. s r.o.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.