Specifika podnikání při zaměstnání, studiu a na mateřské

24. června 2019Rady a tipy

Podnikání může být zajímavou alternativou, pokud uvažujete o vylepšení rodinného rozpočtu. Studenti, maminky, ale i všichni ostatní zaměstnanci mají možnost si je vyzkoušet za přívětivějších podmínek, než je tomu v případě OSVČ na “full time”. Lidově se tomu říká podnikání na vedlejšák.

specifika-podnikani

Koho se podnikání na vedlejší činnost týká?

Zákon, konkrétně § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, rozlišuje samostatně výdělečnou činnost hlavní a vedlejší. O vedlejší činnosti pak říká, že ji, mimo jiné, vykonávají zejména OSVČ, které v daném kalendářním roce:  

  • vykonávaly zaměstnání, tzn. činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (tzn. podnikání při zaměstnání);
  • měly nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců (tzn. podnikání při mateřské);
  • byly nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tzn. podnikání při studiu).

Jaké jsou výhody podnikání na vedlejší činnost?

Největší výhodou, kterou všechny výše uvedené skupiny OSVČ získávají, je možnost neplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v prvním roce jejich podnikání. Vzhledem k tomu, že minimální zálohy jsou pro rok 2019 stanoveny ve výši 2 388 u sociálního pojištění a 2 208 Kč u zdravotního pojištění, jedná se v začátku malého podnikání o celkem výraznou měsíční úsporu. Samozřejmě ale platí povinnost podání daňového přiznání a přehledů na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu ve stanovených termínech, stejně tak i nutnost doplacení odvodů vypočtených na základě výsledku přiznání k dani z příjmu. Na toto je dobré nezapomenout a od začátku si cíleně ukládat část vydělaných peněz stranou, abyste pak měli odvody z čeho zaplatit.  

Zároveň u sociálního pojištění platí, že pokud v daném roce příjmy ponížené o náklady (respektive daňový základ) OSVČ podnikající na vedlejší činnost nepřekročí stanovenou rozhodnou částku (pro rok 2019 je to 78 476 Kč), neplatí tato OSVČ sociální pojištění v daném roce vůbec a v dalším roce opět nemusí platit zálohy na sociální pojištění.     

Podnikání při zaměstnání

Překážkou na cestě za vaším podnikatelským snem by mohl být váš zaměstnavatel. Podle § 304 zákoníku práce budete potřebovat písemný souhlas zaměstnavatele, pokud byste chtěli podnikat ve stejném oboru, jako má on. U státních zaměstnanců je pak podnikání na vedlejší činnost omezeno nutností získání předchozího písemného souhlasu služebního orgánu. Výjimkou z těchto ustanovení je výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Pozor - zaměstnavatel má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Pokud tak učiní, musíte podnikání ukončit bez zbytečného odkladu při dodržení všech potřebných formalit. 

Podnikatelský život vám může také zkomplikovat případná konkurenční doložka, kterou můžete mít ve své pracovní smlouvě.

Zároveň pamatujte na to, že podle zákoníku práce nesmíte používat technické prostředky zaměstnavatele (např. počítače, telefony) ke svým soukromým účelům. Jakým způsobem by měl zaměstnavatel svůj souhlas vyjádřit, už zákon neříká. Ve větších firmách bývá tato záležitost ošetřena vnitřním předpisem, v menších firmách většinou ústní dohodou s majitelem firmy.

Podnikání maminek

Nejprve se podívejme jak je to s podnikáním při pobírání peněžité pomoci v mateřství (při mateřské). Pokud je žena podnikatelka, která před mateřskou podnikala na hlavní činnost, nesmí po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství sama vyvíjet podnikatelskou činnost. Může ale využít institut spolupracující osoby, kdy zaměstná jiného člověka, jehož prostřednictvím pak podniká. V případě, že byla žena před mateřskou zaměstnaná, toto neplatí a je na ni nahlíženo jako na OSVČ podnikající na vedlejší činnost. 

Situace se pak změní v momentě, kdy žena přestane brát mateřskou a začne pobírat rodičovský příspěvek. Tyto ženy mohou podnikat neomezeně a je na ně nahlíženo jako na OSVČ podnikající na vedlejší činnost. 

Podnikání při studiu

Zde je situace obdobná jako v předchozích dvou případech. Student podnikatel nemusí v prvním roce podnikání platit zálohy na nemocenské a sociální pojištění. Obojí doplatí po podání přehledů o příjmech a výdajích podle skutečné výše dosaženého zisku. Navíc mají studenti, kteří nedosáhli 26 let (28 u prezenčního doktorandského studia), možnost uplatnit si slevu na dani na studenta. Od daně z příjmu si tak mohou odečíst dalších 4 020 korun. Stejně tak i jejich rodiče mohou ve svém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Tip na závěr

Ať už jste zaměstnanec, maminka nebo student, než se do podnikání pustíte, zvažte kolik svého volného času jste ochotni podnikání obětovat. Proberte své rozhodnutí i se svou rodinou a blízkými. Vaše rozhodnutí se jich bezesporu dotkne a i oni by měli předem vědět, jaká změna je čeká. 

Nezapomeňte také, že i když se chystáte podnikat na vedlejší činnost, nevyhnete se nutnosti získání živnostenského oprávnění a registraci u “svaté trojice” - na finančním úřadě, vaší místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně. 

Pro Nastartujte se napsal iPodnikatel.cz.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.