Začínáte podnikat? Jak si správně s partnery rozdělit role?

17. srpna 2018Rady a tipy

Jakákoliv začínající organizace, byť i o jedné osobě, se skládá z několika částí (nebo můžeme říci oddělení). A každé toto oddělení má svou důležitou roli a přispívá k finálnímu produktu či službě, kterou firma vytváří. V těchto částech se zabýváme rozdílnými činnostmi, a s tím jde ruku v ruce i to, jací lidé tu pracují.

partneri

Lidé jsou různí a každý z nás má tedy talent na něco jiného. Aby váš start-up dobře fungoval již od začátku, je třeba si rozdělit role dle silných stránek jednotlivců a své partnery či nové spolupracovníky směrovat právě podle toho do jednotlivých oddělení.

Pro začátek si tedy řekněme, o jakých odděleních tu vlastně mluvíme. 

  • VEDENÍ: Zde se určují cíle, účely a pravidla hry celé společnosti, například to, co budeme zákazníkům prodávat a za jakým účelem.
  • PERSONÁL: Jakmile známe cíle naší organizace z oddělení vedení, je třeba zaměřit se na personál, který toto bude vytvářet. Zde tedy řešíme, s kým ty věci budeme dělat.  
  • OBCHOD a MARKETING: Po najmutí personálu řešíme obchod. Zde zajišťujeme dostatek zakázek pro chod naší organizace, k čemuž nám pomáhá i propagace. 
  • FINANCE: Uzavřeme obchod a rázem jsou na řadě finance, kde fakturujeme, přijímáme a utrácíme peníze. 
  • PRODUKCE: V té naše zboží/službu vyrobíme a dodáme zákazníkovi. 
  • KVALITA: Po vyrobení zboží či dodání je na řadě kontrola kvalit, zároveň sem ale spadá sem také kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců, protože pouze dostatečně kvalifikovaný personál dokáže dodat kvalitní produkt. 
  • VEŘEJNOST (neboli PR): Zde zajišťujeme dobré jméno firmy u veřejnosti (našich potenciálních klientů nebo všech, kteří by mohli přijít do kontaktu s naší organizací), ale i u našich zaměstnanců (tzv. interní PR). Pozor, nejedná se o marketing! Marketing říká „Jsme nejlepší!“, v PR někdo jiný řekne „Jste nejlepší!“ (to jsou reference od zákazníků, články o našem úspěchu v médiích apod.). 

Ať už je vás ve firmě několik, nebo jste zatím sám, vždy když vykonáváte nějakou činnost, dozajista spadá do některé z výše uvedených divizí firmy. A díky tomuto základnímu rozdělení společnosti můžeme říci, že ve firmě dělají tři základní typy lidí.

VIZIONÁŘI

Ti by měli být v oddělení vedení, personál, obchod. Dívají se do budoucnosti a řeší například to, kam jako firma jdeme a směrujeme. Personální oddělení pak musí vědět dopředu, že budeme obsazovat nové pozice. Obchodníci pak uzavírají obchody, které se následně realizují. Zde se tedy hlavně uplatní lidé, jejichž pozornost je upřena do budoucnosti, rádi plánují a dokáží si představit věci, které ještě dnes ve firmě vůbec neexistují. 

NEUROTICI

Ti jsou většinou v oddělení finance, produkce a kvality. Zabývají se přítomností, tedy tím, co se děje právě teď. Například řeší, že to teď musí vyrobit či dodat, teď je třeba přijmout finance nebo něco zaplatit, teď hned je třeba zkontrolovat kvalitu. Zkrátka mají v hlavě vzorec „Co nejvíc, co nejdříve, co nejlépe“. Zde se tedy hlavně uplatní lidé, kteří dokáží ustát tlak na okamžitý výkon, jsou pečliví a zaměření na detaily. Jsou to v podstatě realizátoři plánů vizionářů. 

CHLUBILOVÉ

Oddělení veřejnosti (neboli public relations) se zabývá minulostí. Co se uskutečnilo, kolik jsme toho vyrobili, komu jsme pomohli apod. Prozkoumají minulost, vyjmou ty nejlepší věci a tím se pak chlubí veřejnosti. Zde se vám budou hodit lidé, kteří mají rádi lidi a milují komunikaci s okolním světem. Jejich pozornost je upřena na úspěchy a vydařené akce, a dokáží je následně velmi dobře zpropagovat.

Je velmi složité tyto tři oblasti skloubit dohromady, tedy dívat se do budoucnosti, řešit přítomnost a ještě zkoumat minulost. Zvláště pokud jste ve stavu „one man show“. Zkuste se však podívat na svůj potenciál a potenciál svých partnerů či kolegů, a rozdělte zodpovědnost za jednotlivé oblasti dle jejich pracovních předností. Uvidíte, že se vám díky tomu bude fungovat lépe, a navíc se zvýší i produktivita a efektivita celého týmu, ať už jste dva nebo je vás dvacet. Vyzkoušejte to a sami uvidíte.

Autor: Hana Slačálková, trenérka seminářů o výběru a hodnocení zaměstnanců a konzultantka ve společnosti PERFORMIA, spol. s r.o.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.