přiblížení umění k lidem

Autor: Radoslav Novotný Kategorie Kultura a umění Sdílejte projekt: Počet hlasů 10
Popis projektu Podpora českých umělců, nadaných dětí, navrácení umění k lidem a boj proti zaplavování českého trhu - plagiáty a kopiemi z ASIE,

Projekt „Přiblížení umění k lidem“ – Otevřené galerie v obchodních centrech

Umění se ve vztahu k ekonomice chová podpůrně, a spojení těchto dvou zdánlivě nesouvisejících světů má pozitivní vliv na život a prostředí člověka.

Významný přínos pro kulturu a české umělce Umění je široké veřejnosti úmyslně představováno na místech, která dříve nebo později navštíví kvůli běžným nákupům. Mnozí zde tráví svůj volný čas, mohou se zde občerstvit, nebo jen tak sledují trendy v módě. Proč tedy nemít na jednom místě i něco co člověka dělá člověkem? Umění dává nám lidem příjemný pocit něčeho ušlechtilého a trvalého, dává něco víc než běžné spotřební produkty, protože si zachovává svou hodnotu. To vše je zapotřebí lidem neustále připomínat. Samozřejmě nelze pominout ani skutečnost, že pro samotné umělce, ať už profesionály či amatéry, je tato možnost prezentace velmi zajímavá a několikanásobně efektivnější než v galeriích, do kterých se běžný občan jen těžko rozhodne jít.

Proč lidé nenavštěvují galerie?

  • Špatná informovanost a přesvědčení, že umění je jen pro znalce a ne laickou veřejnost.
  • Většina lidí je přesvědčená že umění nerozumí, proto ho nevyhledávají.
  • Není čas navštěvovat galerie a nejsou peníze na vstup do galerií.
  • K zakoupení jsou fyzicky dostupnější kopie umělecké tvorby z Asie

Význam projektu

  • Přiblížit umění široké veřejnosti a pomoc umělcům v představení jejich umělecké tvorby všem lidem bez rozdílu vzdělání.
  • Lidem se dostane do podvědomí skutečnost, že umění patří k běžnému životu a ne jen za zdi galerií pro úzký okruh znalců
  • Pro běžného člověka a především děti, jsou výstavy v obchodních centrech, kulturně vzdělávacím prvkem.
  • Výstavy podporují pocit české hrdosti a jedinečnosti naší kultury.
  • Představení české tvorby širokým masám obyvatel, napomáhá k poklesu zájmu o laciné plagiáty a kopie z Asie. Na českém trhu, by mělo mít místo především české umění
Komerční banka