CENTDAT.COM

Autor: Jan Boucek Kategorie IT a telekomunikace Sdílejte projekt: Počet hlasů 212
Popis projektu Systém sběru, zpracování a poskytování informací pro internet

V první řadě bych rád zmínil, že se nejedná o jeden z mnoha internetových vyhledávačů, sociální síť ani o další ze statisíců víceméně  stejných internetových služeb. Tam kam bych rád vstoupil v současné době není konkurence, přestože se jedná o potenciálně velmi zajímavou oblast. Jedná se o systém, který technologicky jednoduchým a známým způsobem sbírá, zpracovává a poskytuje informace dále. Nejzajímavější na projektu není služba samotná, ale její obchodní model. Záměrně budu o CENTDATU mluvit pouze v obecné rovině.Internet je v současné době jedno velké smetiště. Stávající vyhledávače (Google, Yahoo, Seznam…apod.) jsou pouze hledači na smetišti. Data jsou multiplicitní, zastaralá, nestrukturovaná, nemají žádnou informační hodnotu…apod. Většinou navštěvujete pouze cca. 10 oblíbených stránek, ostatní spíše když hledáte něco konkrétního a je otázka, zda se vám potřebnou informaci vůbec podaří najít… Řešení stávajícího problému  nejen internetu je právě CENTDAT. CENTDAT přináší řešení: Strukturovaných dat, které se dají  dle potřeby poskládat a interpretovat; Ak­tuální data s maximální informační hodnotou; Nalezení informace, kterou opravdu hledáte; Velké množství navazujícího businessu nejen pro své zákazníky, ale i pro nové společnosti a to celosvětově. Možnost podělit se o zisk či úspěch s kýmkoliv; Zvýšení vlastního vlastního businessu. Vize CENTDAT: Nehledat na smetišti, ale v přehledných regálech. Správná data ve správný čas a na správném místě.

Komerční banka