Veletrh neziskovek

Autor: Aleš Baran Kategorie IT a telekomunikace Sdílejte projekt: Počet hlasů 753
Popis projektu Celosvětový e-portál pro neziskovky s IT technikami pro videokonferenci, chatování, networking, burzu práce, loterii a charitativní aukci.

Cílem projektu SERENDIPITY AGENCY s.r.o. je vytvořit webovou aplikaci, která bude generovat finanční prostředky pro neziskové organizace a zvýší jejich prezentační a komunikační možnosti. Příjmy za zobrazování reklam redakčního systému GOOGLE na webové aplikaci a z bannerů inzerentů na stáncích a zákoutích veletrhu budeme pravidelně rozdělovat mezi neziskové organizace v charitativní loterii jejíž účastníky budou neziskové organizace. Podnětem pro vznik projektu bylo seznámení se s principem fungování největší charitativní loterie v EU společnosti Novamedia, ověření generace finančních prostředků z reklamních aplikací Sklik od SEZNAM a Adwords od GOOGLE, ověření využití videokonfereční aplikace Hangouts od GOOGLE a zájem o spolupráci s vlastníkem autorských práv k aplikaci efair4u. Aplikaci zpřístupníme  pro ČR, SR, Maďarsko, Polsko, USA a Kanadu. Poté aplikaci zpřístupníme pro ostatní země EU i mimo ni. Přímo projektem oslovíme neziskové organizace z celého světa, občany, korporace, donátory, média. Nepřímo projekt osloví všechny příznivce a sympatizanty neziskového sektoru a korporátní společenské odpovědnosti . Neziskové organizace získají možnost příjmů a posílí si svoji komunikaci a prezentaci. Občané získají ucelený přehled o neziskových organizacích, dění v neziskovém sektoru a podpoře neziskového sektoru ze strany států v národních měřítcích a budou mít možnost podpory neziskových organizací skrz loterii. Obchodní společnosti dostanou možnost zviditelnit  jejich brandy a prezentovat veřejnosti svoje společensky odpovědné aktivity. Občané budou mít možnost vzdělat se a navázat partnerství prostřednictvím webinářů a konferencí pořádaných skrz videokonference a chat. Přístup do veletrhu a jeho služby budou pro všechny zadarmo!\r\nDejte nám svůj hlas! Dopomůžete nám a potřebným splnit si své sny a změnit svět kolem Vás k lepšímu.Obdrženou částku plně vynaložíme na marketing projektu. www.charity-fair.webnode.cz

Komerční banka