Nadačník

Autor: Kateřina Pelcová Kategorie Zdravotní a sociální péče Sdílejte projekt: Počet hlasů 24
Popis projektu Nadačník propojuje nadace/nadační fondy s osobami se znevýhodněním, kteří potřebují podporu. Zpřístupňuje informace o nadačních výzvách.

Pomáháme lidem, kteří se nemají tak dobře jako my vrátit se do produktivního života. Jsme spojením 4 subjektů, které se navzájem potřebují, ale nekomunikují spolu. Ohniskem je člověk v nepříznivé situaci, kterému nabízí základní pomoc sociální stát. Komerční služby a produkty by sice jednotlivci zkvalitnily život mnohonásobně více, ale on na ně nemá prostředky. Potřebné prostředky nabízejí nadace a nadační fondy. A když tyto 4 subjekty spojíme, vznikne nám Nadačník. Ctíme principy sociálního podnikání, proto: Osobám s omezením a jejich rodinám pomáháme získávat podporu na potřeby, které nefinancuje/ne­dostatečně podporuje státní sociální politika. > Dáváme lidem s handicapy možnosti získávat prostředky na aktivity, které jim umožňuje snadnější zapojení do produktivního života/udržení v něm. > Platba je filtrem mezi populací s omezením a jednotlivci, kteří chtějí svoji situaci řešit. > Vytváříme pracovní místa pro osoby se zhoršenými podmínkami na trhu práce. Projekt Nadačník pomáhá jednotlivcům s omezením a jejich rodinám získávat prostředky od nadací a nadačních fondů. Pomocí webového portálu předává uživatelům informace, kde a jakým způsobem je možné v daném měsíci získat podporu (finanční/mate­riální) na konkrétní potřebu zájemce. Klient platí paušální poplatek za zvolené služby. Psaní žádostí je zjednodušeno předvyplněním základních údajů do všech relevantních žádostí klienta. Online podporu při formování obsahové části žádostí si může každý uživatel připlatit. Nadačník řeší absenci veřejného seznamu nadací a nadačních fondů, které svou podporu zaměřují na fyzické osoby s různými druhy handicapů. Rozšiřuje služby v pomáhajících profesích.

Komerční banka