Prověřená nemovitost

Autor: Luděk Lošťák Kategorie Služby Sdílejte projekt: Počet hlasů 51
Popis projektu Prověřování technických informací o nabízených či kupovaných nemovitostech. Certifikace nemovitostí v souladu s ČSN normou.

Certifikace je založena na podrobném a systémovém zpracování dat na základě technických průzkumů stavebními odborníky, kteří zapíší veškeré podrobnosti o 50 až 250 dotčených technologiích na nemovitosti do systému, který podle zadaných dat a parametrů opotřebení jednotlivých částí nemovitosti vypočítá celkové skóre a připravenost nemovitosti s informacemi pro budoucího vlastníka. Zde se dávají do souvislostí informace technické v pojetí celkového průzkumu nemovitosti a data zpracovaná na základě průkazu energetické náročnosti budovy. Dále pak se zde zohledňují i další podklady k nemovitosti jako například projektová dokumentace, revizní zprávy a celá další řada dokumentů, které buď existují a jsou do zprávy zapracovány, nebo neexistují a pak je na vlastníkovi, zda tyto dokumenty nechá pro připravení prodeje nemovitosti dopracovat.

Je třeba podotknout, že vlastník nemovitosti ze stavebního zákona a vyhlášky je povinný ke své nemovitosti budoucímu vlastníkovi předat všechny tyto dokumenty: • Projektovou dokumentaci v aktuálním stavu nemovitosti nebo projektový pasport. • Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. • Revizní zprávy od spalinových cest, elektrorozvodů, revize plynových spotřebičů a kotlů, revize topení a dalších případných technologií na ohřev TV, TUV či chlazení. • Úplné informace o technickém stavu nemovitosti – technická zpráva či inspekce nemovitosti zpracovaná nezávislým autorizovaným technikem či stavebním inženýrem.

Všechny tyto dokumenty či informace má nárok kupující získat ještě dříve, než podepíše jakýkoliv smluvní dokument, tedy včetně rezervační smlouvy.

Komerční banka
Podpořte projekt
Certifikace nemovitosti

Certifikace nemovitosti

Zajistěte pro prodej své nemovitosti profesionální zpracování všech podkladů, které pomohou Vašemu zájemci o nemovitost se rozhodnout právě pro Vaši nabídku. Ochraňte své peníze a zájmy dle zákona a vystupujte s nabídkou jako profesionál.

Cena 11400 Koupit

Chcete-li podpořit tento projekt, zadejte svůj email autorovi projektu, který se Vám ozve. Děkujeme