FishRAS

Autor: Martin Hořínek Kategorie Výroba Sdílejte projekt: Počet hlasů 153
Popis projektu Chov a produkce ryb netradičním způsobem. Systém je založen na recirkulaci vody mezi nádržemi.

Jsme mladý start-up zaměřený převážně na produkci ryb v recirkulačním systému. Věnujeme se odchovu ryb do stádia rychleného plůdku či násad. Odchov probíhá v intenzivních podmínkách ve žlabech či jiných typech odchovných nádrží. Výhodou těchto odchovů je optimalizace potravních a životních podmínek daných pro jednotlivé druhy ryb. U odchovu candáta využíváme rovněž kombinace rybničního a intenzivního chovu. Odkrm ryb probíhá v kombinaci živé potravy a kvalitních krmných směsí tak, aby byly zcela splněny nutriční požadavky pro jednotlivá stádia ryb. Používáme krmné směsi předních značek produkujících krmiva pro akvakulturu.

Komerční banka