iSophi Diagnostika

Autor: Marek Pekárek Kategorie Vzdělávání Sdílejte projekt: Počet hlasů 10
Popis projektu iSophi umožní učitelkám v MŠ zjistit silné i slabší stránky dětí, zacílit výukové aktivity, detekovat obtíže, usnadnit komunikaci s rodiči.

Prvních pár let života dítěte je zcela zásadních, předurčují do značné míry, jak složité či jednoduché to bude mít malý človíček až dále poroste. Pomáháme pedagogům a rodičům, aby děti mohly mít co nejlepší startovní pozici.

Zvlášť před nástupem do školy je potřebné zjistit, jestli jsou děti zralé pro školní docházku. Ve kterých oblastech potřebují podpořit? Jaké vzdělávací aktivity fungují nejlépe? Jak informace sdílet mezi učitelkami MŠ a rodiči? S tím a též s dalšími výzvami pomáhá náš nástroj – iSophi Diagnostika.

Tento odborně vytvořený nástroj pro mateřské školy výrazně usnadňuje pedagogickou diagnostiku – činnost, která je z hlediska platné školské legislativy povinná, ale pro níž zatím neexistuje široce rozšířené profesionální funkční řešení.

iSophi Diagnostika poskytuje komplexní pohled na dítě díky kombinaci dat od dětí, rodičů a učitelů. V jádru je test vedený pedagogy (pro který též máme digitální asistenční aplikaci) doplněný o informace od rodičů přes e-dotazník a též herní screeningová aplikace pomůže dokreslit celkový obrázek. Použití iSophi není složité, zároveň jsou výsledky jasně strukturovány dle oblastí vývoje. Unikátní IT nadstavba v podobě digitálních aplikací dále usnadňuje testování, vyhodnocování a využití výsledků. Nástroj byl vytvořen psychology ve spolupráci se školkami a je ověřován v praxi.

Nástroje iSophi vznikají spojením pedagogicko-psychologického know-how s dalšími obory jako je IT či novomediální studia. Autorky obsahu testů a metodik Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková jsou psycholožky s mnohaletou praxí a se zkušenostmi ze vzdělávacích systémů z evropských i mimoevropských zemí. Převážně díky zpětné vazbě spolupracujících školek, od kterých potřeba profesionálního nástroje vzešla, jsme si jisti, že iSophi přinese užitek dětem, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

Komerční banka