ART CARBON

Autor: Daniel Bouša Kategorie Výroba Sdílejte projekt: Počet hlasů 1 160
Popis projektu Filtrační materiál s uhlíkovými nanotrubicemi pro odstraňování agrochemikálií, léčiv a jejich metabolitů z podzemních a povrchových vod.

Cílem projektu je výroba širokospektrálního filtračního materiálu na bázi uhlíkových nanotrubic pro odstraňování pesticidů, léků, jejich metabolitů a dalších znečišťujících látek z pitných a odpadních vod. Nový filtrační materiál odstraní rostoucí kontaminaci podzemních a povrchových vod výše zmíněnými polutanty.

Komerční banka