Zpět

Registrace

Registrujte se pomocí sociálních sítí:

Nebo vyplňte:

Program nastartujtese.cz nabízí podnikatelům podporu při rozběhu podnikání. V první řadě Vám bude KB poskytovat jak formou internetové prezentace, tak formou zasílání obchodních sdělení informace o pro Vás relevantních nabídkách produktů a služeb vybraných obchodních partnerů Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 (dále jen „KB“). Dále Vám poskytuje možnost zúčastnit se grantové soutěže o finanční příspěvek k realizaci Vašeho podnikatelského plánu.

Berete na vědomí, že aby bylo možné cíle programu nastartujtese.cz naplnit, bude docházet na základě oprávněného zájmu ke zpracování Vašich údajů uvedených při registraci na portálu www.nastartujtese.cz, a to pro účely evidence účasti v programu „Nastartujte se“, pro oslovení s nabídkami produktů a služeb vybraných obchodních partnerů Komerční banky, a.s., v rámci programu „Nastartujte se“ a pro účely interní komunikace po dobu registrace v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, rok narození a pohlaví. Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, je však nutnou podmínkou pro plnění výše zmíněných účelů. Zpracování údajů je oprávněným zájmem Pořadatele a Vy vůči němu může podat námitku. Této námitce KB automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování, pro Vás to však znamená automatické vyřazení z registrace a s tím spojených výhod či případné možnosti zúčastnit se soutěže „Nastartujte se“.

Správcem osobních údajů je KB. Provoz programu a portálu nastartujtese.cz zajišťuje pro KB v pozici zpracovatele údajů společnost PHD, a.s., IČO 262 107 38, se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Už máte účet? Přihlaste se

Komerční banka