Cena odborné poroty 2015, 2.místo: DATA FROM SKY

Jak hodnotíte podporu, kterou jste obdrželi v rámci grantu Nastartujte se? Jak vám pomohla (poradenství, služeb od partnerů, publicita apod.)?

Na výbornou, jak jinak :-). Myslím, že je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, co lze z této soutěže vytěžit. Ne všechny služby partnerů jsme využili, protože ne všechny seděly na míru našim potřebám. Nicméně byla velká ochota výslednou podobu podpory doladit dle našich potřeb, což si velmi ceníme.

Máte nějakou radu, tip pro ty, kteří se budou hlásit do dalšího Nastartujte se?

Smysluplný projekt je určitě základ. Vyplatí se zapracovat na přihlášce a mít líbivé prezentační materiály. Dílčí úspěchy a určitý stupeň medializace před samotnou soutěží rovněž nebude na škodu. A hlavně nebát se to zkusit…

Jak se vám podařilo splnit vaše plány v roce 2015 a jaké máte plány na letošní rok? Co považujete za největší svůj úspěch?

V roce 2015 jsme se snažili o medializaci produktu na zahraničních trzích, což se nám podařilo a tyto snahy vyústily v navázání partnerství s předními hráči v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury.  Za největší úspěch považujeme uzavření exkluzivity v několika evropských zemích a nasazení tohoto produktu v reálných analýzách dopravní infastruktury.  Letošní rok se plánujeme s našimi partnery zaměřit na analýzu dopravního proudu z hlediska bezpečnosti.

Daří se vám expandovat na zahraniční trhy a co by vám v tomto úsilí pomohlo?

Od začátku jsme produkt orientovali na zahraniční trhy a zatím se zdá, že se nám daří. Pomohlo by nám mít více kontaktů v cílových zemích, ale to se postupně zlepšuje.

Vnímáte něco zásadního, co vás v rozvoji byznysu brzdí?

Zjistili jsme, že dilatace času nefunguje. Máme spousty nápadů a myšlenek, co udělat jinak, případně lépe a jak projekt posunout zase o kus dál, ale chybí nám prostor pro realizaci. Další brzdou je problematická legislativa ohledně využití dronů pro komerční účely.

Je nějaké rozhodnutí, které byste v začátcích svého podnikání udělali jinak nebo naopak rozhodnutí, které Vás zásadně posunulo dál?

S projektem jsme stále na začátku, takže je ještě těžké něco hodnotit.  Samozřejmě by se našly momenty, kde bychom se nyní rozhodli jinak, nebo věci, na které bychom kladli větší důraz. Nicméně původní vize projektu se nezměnila a tu se nám stále daří úspěšně naplňovat, a to posunout možnosti v analýze dopravních situací na zcela novou úroveň.

Uveřejněno:

Další rozhovory s vítězi