Cena veřejnosti 2015: ZDRAVÍ JE ŽIVOT

Jak hodnotíte podporu, kterou jste obdrželi v rámci grantu Nastartujte se? Jak vám prospěla finanční a jak nefinanční (poradenství, služby od partnerů, publicita apod.)?

Finanční podpory ,kterou jsme získali za cenu veřejnosti, si velice vážíme. Byla pro nás důležitá a pomohla nám projekt posunout. Využili jsme ji v oblasti marketingu a pomohla i v  samotném vývoji. Nefinanční jsme doposud nedokázali využít. Publicita, kterou grant Nastartujte se věnoval v každém svém článku v podzimních médiích, měla příjemný vliv na návštěvnosti našich webových stránek.

Máte nějakou radu, tip pro ty, kteří se budou hlásit do dalšího Nastartujte se?

„Dobrá rada nad zlato“. Dobrých rad není nikdy dost. Rád bych každému startupovému projektu doporučil být dostatečně rozvážný. Mít dobrý přehled o segmentu, ve kterém chce začít podnikat.

Jak se vám podařilo splnit vaše plány v roce 2015 a jaké máte plány na letošní rok? Co považujete za největší svůj úspěch?

Na jednu stranu jsme dokázali v našem projektu obrovský kus práce. Byl to rok plný změn, zvratů. Celý rok jsme se učili novým věcem, poznávali nové lidi a neustále pracovali na vývoji. Druhá strana, ta méně příjemná, je čas. Nemalý projekt zabere spoustu času, který nikdo nemáme. Za největší úspěch považuji vznik konkurence, která na sebe nenechala dlouho čekat.

Daří se vám expandovat na zahraniční trhy a co by vám v tomto úsilí pomohlo?

Co se týká zahraničního protředí, to je věc, která je velice komplikovaná. Jiná politika, jiné zákony a nakonec jiní lidé. Dnes jsem přesvědčený, že má vše svůj čas a, že nic neuspěcháte. V zahraničí zatím nepodnikáme.

Vnímáte něco zásadního, co vás v rozvoji byznysu brzdí?

Marketing – reklama. Dobré načasování a správné oslovení cílové skupiny, v dostatečné míře. Tedy finance! Je to nemilosrdné, ale pokud chcte být úspěšnía prosadit váš projekt u lidí, musíte investovat spoustu peněz do vztahů. Bez důvěry zákazníka nevznikne úspěšný obchod.

Je nějaké rozhodnutí, které byste v začátcích svého podnikání udělali jinak nebo naopak rozhodnutí, které Vás zásadně posunulo dál?

Myslím, že ne. Jen díky těmto rozhodnutím jsme se dostali tak daleko. Spousta dobrých a špatných řešení. Stejné jako v běžném životě. Vše má svůj vývoj a rychlost.

 

Uveřejněno:

Další rozhovory s vítězi