Cena veřejnosti 2016: KURZ EFEKTIVNÍ REKLAMY

Ing. Tomáš Morávek – Kurz efektivní reklamy – ONLINE VIDEO VZDĚLÁVÁNÍ

Co si myslíte, že rozhodlo o tom, že váš projekt získal cenu veřejnosti?

Rozhodlo naše nasazení a odhodlání a samozřejmě také naše znalost efektivní cesty získávání pozitivní reputace na sociální síti Facebook.

Proč jste se přihlásil do projektu Nastartujte se?

Získat startovací kapitál a podporu pro start nového projektu.

Od koho, nebo kde, jste se o tomto projektu dozvěděl?

Komerční banku znám od svých 18-ti let. Vždy jsem využíval služeb Komerční banky.

K čemu použijete získanou výhru?

K vytvoření vysoce hodnotných vzdělávacích videí ve 4K a tvorbě základního webového rozhraní pro online studium. Dále pro mezinárodní certifikaci FACEBOOK SPECIALISTY a vytvoření zázemí pro tvorbu vysoce kvalitních a hodnotných vzdělávacích video kurzů.

Můžete stručně popsat váš projekt?

Cílem mého online vzdělávacího video kurzu bude naučit Vás efektivní reklamu na sociálních sítích a také důležitých prodejních, strategických a marketingových kanálech.

Dalším cílem bude blíže přiblížit kvalitní tvorbu webů a další marketingové strategie, které mají zásadní vliv na úspěch a efektivitu reklamy.

Vzdělávací kurz se nejvíce zaměřuje na tyto klíčové marketingové a prodejní strategie multikanálového online marketingu, včetně principů znovu oslovování zákazníků a pokročilých technik cílení:

Esencí kurzu je také hluboké zamyšlení nad celkovým stanovením strategie online marketingu a vytvářením hodnotného reklamního obsahu, který dokáže získat cílovou skupinu, několikanásobně zlevnit provoz reklamy a mnohonásobně zvýšit její výkon.

Klíčovým bonusem linoucí se napříč vzdělávacím kurzem jsou interview s Ing. Petrem Huškem, cenným mentorem, obohacující studenty o filozofii vedoucí úspěchu a bohatství – Napoleon Hill – Myšlením k úspěchu.

Jaké máte další podnikatelské plány?

Toto je můj klíčový podnikatelský plán. Poté, co vytvořím vysoce hodnotný 4K video obsah, budu jej lidem nabízet na sociálních sítích a dalších marketingových a vzdělávacích platformách. Pokud uspějeme s tímto kurzem, zpracujeme kurz také v anglickém jazyce a pokusíme se prodávat do celého světa.

Proč jste se rozhodl podnikat a kdo vám nejvíce pomáhá?

Mým dlouhodobým cílem je časová a finanční svoboda a možnost pomáhat smysluplně lidem. Největší oporou a pomocí je pro mne nyní moje manželka.

Dal byste mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat, nějaké doporučení?

Usilovat za každou cenu o vlastní podnikání, které jim může přinést svobodnou finanční a časovou budoucnost. Naslouchat moudrým mentorům a vůdčím osobnostem. Snažit se chovat vždy čestně a jednat upřímně. Soustředit se na užitek pro zákazníka. Strategicky plánovat marketing a všechna svá rozhodnutí. Rozvíjet vytrvalost a odhodlanost a nikdy se nevzdávat. Přesně si počítat rozpočty a zodpovědně plánovat finance.

Máte nějaký návrh na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR?

Snažit se maximálně zmírnit byrokratické a daňové zatížení podnikatelů. Vnímat podnikatele jako člověka, který je klíčový pro dlouhodobou prosperitu země a snažit se mu pomáhat. Vysvětlit úředníkům, že právě podnikatelé platí jejich mzdy z daňových a dalších poplatků.

Ne každý má odvahu začít podnikat. Co podle vás lidi od vlastního byznysu nejvíce odrazuje?

Pocit neznáma a nejistoty. Ale je důležité právě tyto strachy překonat a usilovat o vlastní finanční a časovou svobodu.

Jak jste váš projekt financoval?

Zatím z prostředků grantu Komerční banky. Věřím, že projekt může pomoci hodně lidem a bude možné v budoucnu investovat do jeho rozvoje díky úspěšnému prodeji online vzdělávacího video kurzu.

Uveřejněno:

Další rozhovory s vítězi