Trade News

Magazín o obchodu a exportu

TRADE NEWS si během osmi let vybudoval exkluzivní postavení ve svém oboru. Vychází jako dvouměsíčník Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ovšem necílí pouze na MSP. Má průměrný auditovaný náklad 8200 kusů a distribuuje se bezúplatně direct mailem na manažery firem, státní správu, vzdělávací instituce, ale také na nejrůznějších akcích pro podnikatele, jichž je mediálním partnerem. Váženými partnery TRADE NEWS jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechTrade, CzechInvest, KB, ČMZRB, EGAP, ČEB, ICC ČR a další. Pyšní se také oceněním Nejlepší B2B časopis v ČR v soutěži Zlatý středník. 

 

Jeho stěžejním obsahem jsou informace o nových trendech v obchodu i exportu, specifikách zahraničních trhů a obchodních příležitostech, praktické rady pro vstup a působení na zahraničních trzích, finanční a právní poradenství apod. Zvláštní prostor je určen zkušenostem úspěšných českých exportérů. Velkou přidanou hodnotou jsou analýzy a infografiky.

Vydavatelem TRADE NEWS je společnost ANTECOM, která tištěnou podobu magazínu obohatila o portál www.itradenews.cz. Vydává také tituly AGE a TECH EDU

 

Navštívit webové stránky www.itradenews, partnera Nastartujte se