Trade News

Magazín o obchodu a exportu

TRADE NEWS si si za téměř 12 let existence vybudoval exkluzivní postavení ve svém oboru. Vychází jako dvouměsíčník Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ovšem necílí pouze na MSP. Má průměrný auditovaný náklad 7000 kusů a distribuuje se bezúplatně direct mailem k manažerům firem, do státní správy a vzdělávacích institucí, ale také na nejrůznějších akcích pro podnikatele, jichž je mediálním partnerem. Jeho zrcadlem v online prostoru je portál www.itradenews.cz.

Váženými partnery TRADE NEWS jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, CzechTrade, CzechInvest, Komerční banka, NRB, EGAP, ČEB, ICC ČR a další. Pyšní se také oceněním Nejlepší B2B časopis v ČR v soutěži Zlatý středník.

Jeho stěžejním obsahem jsou informace o nových trendech v obchodu i exportu, specifikách zahraničních trhů a obchodních příležitostech, praktické rady pro vstup a působení na zahraničních trzích, finanční a právní poradenství apod. Zvláštní prostor je určen zkušenostem úspěšných českých exportérů. Velkou přidanou hodnotou jsou analýzy a infografiky.

Vydavatelem TRADE NEWS je společnost ANTECOM, která vedle vydávání tištěné podoby magazínu provozuje i portál iTRADENEWS. Z její dílny je také časopis AGE a celostátní projekt pro dětské týmy Srdce s láskou darované.

 

Navštívit webové stránky www.itradenews, partnera Nastartujte se