Kompletní přehled cen

CENA ODBORNÉ POROTY

1. MÍSTO

POPIS CENY

HODNOTA CENY

DÁRCE

Finanční podpora rozjezdu podnikání

300 000 Kč

Komerční banka, a.s.

Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 20 hodin.

50 000 Kč

eLegal advokátní kancelář, s.r.o.

Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS

35 000 Kč

Antecom

Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky);

32 000 Kč

PERFORMIA, spol. s r.o.

3x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance a nekoupit zajíce v pytli“;

brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“

Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace.

30 000 Kč

Webmium.cz

Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 3 roky

15 120 Kč

Fakturoid

Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu)

15 000 Kč

Stable.cz

Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz

13 000 Kč

iPodnikatel

3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání

Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok, křišťálový obraz Preciosa

11 000 Kč

AMSP ČR

Poradenství profesionálních mentorů

6 000 Kč

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s

CELKEM 507 120 Kč  

2. MÍSTO

POPIS CENY

HODNOTA CENY

DÁRCE

Finanční podpora rozjezdu podnikání

100 000 Kč

Komerční banka, a.s.

Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 10 hodin.

25 000 Kč

eLegal advokátní kancelář, s.r.o.

Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky);

21 500 Kč

PERFORMIA, spol. s r.o.

2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“;

brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“

Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace.

20 000 Kč

Webmium

Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 2 roky

10 080 Kč

Fakturoid

Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS

15 000 Kč

Antecom

Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu)

10 000 Kč

Stable.cz

Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz

8 000 Kč

iPodnikatel

3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání

Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok

6 000 Kč

AMSP ČR

Poradenství profesionálních mentorů

4 000 Kč

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s

CELKEM 219 580 Kč  

3. MÍSTO

POPIS CENY

HODNOTA CENY

DÁRCE

Finanční podpora rozjezdu podnikání

50 000 Kč

Komerční banka, a.s.

Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 5 hodin.

12 500 Kč

eLegal advokátní kancelář, s.r.o.

Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky);

11 500 Kč

PERFORMIA, spol. s r.o.

2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“;

brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“

Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS

10 000 Kč

Antecom

Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace.

10 000 Kč

Webmium

Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 1 rok

5 040 Kč

Fakturoid

Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz a v emagazínu Starting UP

8 000 Kč

iPodnikatel

3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání

Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok

6 000 Kč

AMSP ČR

Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu)

5 000 Kč

Stable.cz

Poradenství profesionálních mentorů

2 000 Kč

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s

CELKEM 120 540 Kč  

CENA VEŘEJNOSTI

1. MÍSTO

POPIS CENY

HODNOTA CENY

DÁRCE

Finanční podpora rozjezdu podnikání

100 000 Kč

Komerční banka, a.s.

Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS

15 000 Kč

Antecom

Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 5 hodin.

12 500 Kč

eLegal advokátní kancelář, s.r.o.

Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu)

10 000 Kč

Stable.cz

Aplikace pro online fakturaci - tarif Komplet na 1 rok

5 040 Kč

Fakturoid

Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok

6 000 Kč

AMSP ČR

3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání

3 000 Kč

iPodnikatel

Poradenství profesionálních mentorů

2 000 Kč

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s

DVD „Emoce na pracovišti: Pomáhají nebo škodí;

2 000 Kč

PERFORMIA, spol. s r.o.

brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“;
1x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“
CELKEM 153 960 Kč  

K 10. výročí soutěže navíc pro každý registrovaný a schválený projekt - vytvoření webu v hodnotě 10 000 Kč.

Kompletní přehled cen ke stažení (PDF, 204 kB)