DataFromSky, David Herman

25. listopadu 2015Rozhovory s vítězi

2. místo, cena odborné poroty 2015. Informace o koloně? DataFromSky je inovativní projekt, který dokáže z leteckých videí sledovat objekty a extrahovat tyto informace, abychom se lehce dozvěděli o kapacitách daných úseků.

data-from-sky

CO SI MYSLÍTE, ŽE ROZHODLO O VAŠEM UMÍSTĚNÍ?

Myslíme si, že porota hodnotila pozitivně hlavně velkou míru inovativnosti a technické náročnosti projektu DataFromSky, který staví na kombinaci pokročilé analýzy obrazových dat a autonomně létajících strojích - dronech. Určitě nám rovněž pomohla skutečnost, že v čase podání přihlášek měl projekt za sebou již úspěšnou aplikaci pro monitorování tří křižovatek v Itálii, publikace v zahraničních magazínech a několik prodaných licencí na software.

A proč jsme nebyli první? To nevíme, ale prý to bylo těsné.

PROČ JSTE SE PŘIHLÁSIL DO PROJEKTU NASTARTUJTE SE?

Projekt DataFromSky jsme od začátku vyvíjeli s cílem uchytit se na zahraničních trzích, kam nadále směřujeme většinu našeho úsilí. Soutěž Nastartujte se nám přišla jako zajímavá příležitost, jak se zviditelnit v České republice a zvýšit povědomí o tom, kdo jsme a co děláme.

Nadto se brzy chystáme přihlásit s našimi partnery i do jiných specializovaných programů v oblasti dopravních analýz. Proto čas a úsilí věnované do této soutěže zúročíme i dále, stejně tak jako získanou zpětnou vazbu.

OD KOHO, NEBO KDE, JSTE SE O TOMTO PROJEKTU DOZVĚDĚL?

O projektu nás informovalo Jihomoravské inovační centrum v Brně, kterému bychom touto cestou chtěli poděkovat za velmi vstřícný a přátelský přístup, zejména pak Michalovi Hrabímu.

K ČEMU POUŽIJETE ZÍSKANOU VÝHRU?

Většina získaných cen bude využita k další propagaci produktu. Například na pomoc s vytvořením online marketingové kampaně, na které už pracujeme.

MŮŽETE STRUČNĚ POPSAT VÁŠ PROJEKT?

DataFromSky je software, který dokáže z leteckých videí automaticky detekovat a sledovat pohybující se objekty. Tato videa jsou nejčastěji získávána pomocí dronů. Hlavní aplikací je monitorování dopravních účastníků, kdy software dokáže o každém účastníku provozu extrahovat informace, jako jsou rychlost, zrychlení, dráha, čas potřebný k projetí daného úseku atd. Díky tomu dokážeme vyhodnotit, po jaké trajektorii vozidla nejčastěji jezdí, jaká je davová dynamika, vypočítat kapacitu křižovatky, detekovat nebezpečné situace atd.

JAKÉ MÁTE DALŠÍ PODNIKATELSKÉ PLÁNY?

S projektem DataFromSky jsme stále na začátku. Nyní se soustředíme na využití této technologie v oblasti monitorování a pokročilé analýzy dopravy, kde navazujeme partnerství jak v komerční, tak i akademické sféře, a připravujeme nové služby a produkty. Nicméně přístup jako takový má značný přesah a uplatnitelnost kdekoliv, kde je výhodou „ptačí“ pohled na scénu. Nové zajímavé aplikace postupně analyzujeme (např. monitorování automobilových / motocyklových závodů).

Rovněž je to hodně práce, a tedy nekonečně přesčasů.

PROČ JSTE SE ROZHODL PODNIKAT A KDO VÁM NEJVÍCE POMÁHÁ?

Myšlenka začít podnikat přišla během doktorandského studia na FIT VUT, kde jsme spolu s kolegou vytvořili silný tandem v oblasti vývoje SW a HW a stavěli na zkušenostech z dříve realizovaných hi-tech projektů a robotiky. Lidé v našem okolí tento krok kvitovali, podpořili a podporují nás i nadále. Bez jejich podpory bychom určitě nebyli tak daleko jako nyní, za což jim patří velký dík.

DAL BYSTE MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ BY CHTĚLI ZAČÍT PODNIKAT, NĚJAKÉ DOPORUČENÍ?

Aby toto rozhodnutí dobře zvážili zejména v dlouhodobém kontextu a racionálně si odpověděli na otázky - proč podnikat, jaká bude jejich role a kam se chtějí vyvíjet. Pokud jsou v něčem dobří a mají co nabídnout, mají představu o trhu a poptávce, mají povědomí o konkurenci a ví, že se prosadí, mají zakázku, která pro ně bude představovat start a jsou si vědomi rizik a připraveni na to, že budou muset obětovat mnohé, aby nezkrachovali a prosadili se, tak mají dobrou startovací pozici. Důležité je rovněž zázemí a samozřejmě trocha toho podnikatelského štěstí.

MÁTE NĚJAKÝ NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR?

Začínající podnikatelé jsou velice citliví na kvalitu podnikatelského prostředí. Často nemohou dosáhnout na zdroje financování, a to zvláště v případě vysoce inovativních projektů z důvodu krátké finanční historie. Nicméně systém institucí a nástrojů podporujících malé a střední podnikatele se neustále rozrůstá, avšak často ruku v ruce s náročnými administrativními procesy pro získání většiny typů podpor.

NE KAŽDÝ MÁ ODVAHU ZAČÍT PODNIKAT. CO PODLE VÁS LIDI OD VLASTNÍHO BYZNYSU NEJVÍCE ODRAZUJE?

Nejistota, velká míra rizika a nezkušenost. Rovněž je to hodně práce, a tedy nekonečně přesčasů.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.