Salmondo – Žít svůj život, Tibor Kučera

15. října 2018Rozhovory s vítězi

3.místo, cena odborné poroty 2018. Služba umožňující zmapovat strukturu osobnosti, zájmy, schopnosti a další prvky vlastní individuality, za pomoci inteligentních nástrojů naplánovat životní cíle a motivovat se k jejich naplňování.

salmondo

Můžete nám ve stručnosti popsat váš podnikatelský příběh?

V podstatě je velmi jednoduchý. Všichni tři jsme bývalí spolužáci ze střední školy, kde jsme sami hodně pociťovali absenci kariérového poradenství a podpory pro volbu navazujícího studia. Na základě této zkušenosti jsme se po dostudování VŠ spojili a začali spolu pracovat na Salmondu s cílem vytvořit nástroj, který umožní, aby se kvalitní kariérové poradenství dostalo ke všem studentům.

Co pro vás znamená úspěch v grantovém programu Nastartujte se?

Předně nám to ukazuje, že naše podnikání oceňují i další lidé, navíc velmi zkušení odborníci z různých oblastí, což nám dává velkou motivaci pro další rozvoj služby. Zároveň je to příležitost, díky které se Salmondu dozví velké množství lidí, které by pro nás bylo náročné oslovit a dát jim o tom, co děláme, vědět. Jelikož jsme stále na začátku, doufáme, že nám mediální prostor spojený s úspěchem v programu pomůže také k navázání nových spoluprací nebo získání zajímavého partnera z řad investorů.

Jak využijete ve svém podnikání získanou finanční  i nefinanční podporu z projektu Nastartujte se?

Do programu jsme šli s tím, že případnou finanční podporu využijeme na vytvoření verze naší aplikace pro širokou veřejnost – tedy nejen čistě pro studenty, ale pro kohokoli, kdo se chce dále rozvíjet, uvažuje o změně kariéry nebo chce najít oblast, ve které zazáří a bude úspěšný a spokojený. Naprostá většina finanční podpory tedy bude směřovat do SW vývoje, neboť vytvoření takové aplikace vyžaduje výraznější úpravu našeho současného produktu.

Pokud jde o nefinanční podporu, velmi se těšíme na možnost využití podpory od společnosti Performia, jelikož se věnuje podobné oblasti a její know-how pro nás bude velmi cenné. Stejně tak velice rádi využijeme naprostou většinu ostatních cen, které nám umožní zefektivnit naši práci – od fakturačního SW, který jsme doposud neměli, přes IT služby, členství v AMSP ČR, až po právní poradenství.

Například podnikat pouze kvůli touze po majetku nebo vysokému příjmu zpravidla nebývá předpokladem úspěchu a pracovního naplnění.

Jaké máte další podnikatelské plány / cíle?

Mezi hlavní cíle určitě patří již zmiňovaná verze aplikace pro individuální uživatele. Kromě toho se chceme zaměřit na další rozvoj aplikace pro školy, v rámci kterého nyní začínáme řešit možnosti spolupráce s partnery v okolních zemích, jelikož minimálně v regionu střední Evropy podobné řešení dosud chybí a vidíme tak velký potenciál v rozšíření služby i na další trhy.

Dal byste mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat, nějaké doporučení?

Nevím, jestli jsem ten pravý na to rozdávat rady budoucím podnikatelům, klíčové pro úspěch v podnikání je pro mě ale určitě mít vytrvalost, nenechat se odradit prvotními překážkami nebo neúspěchem. To nejsou žádné objevné myšlenky. Zároveň bych ale také všem doporučil zvážit, jestli je pro ně podnikání to pravé a jestli s ním spojená úskalí jsou v souladu s jejich osobností a očekáváními, se kterými do něj vstupují – ať už jde o míru averze k riziku, zvládání stresových situací nebo například samotu. Je pravda, podnikat dnes může v podstatě každý, zároveň to ale určitě neznamená, že je každý podnikatel spokojený a tento styl práce mu vyhovuje. Například podnikat pouze kvůli touze po majetku nebo vysokému příjmu zpravidla nebývá předpokladem úspěchu a pracovního naplnění. Současně bych ale samozřejmě každého člověka s chutí podnikat rád podpořil. Díky existenci různých programů pro začínající podnikatele, inkubátorů a akcelerátorů je dnes opravdu velmi jednoduché začít a svůj podnikatelský záměr v praxi jednoduše ověřit a zjistit, zda je životaschopný.