Program VBA v Excelu

Tvorba programu pro podporu podnikatelské činnosti v prostředí MS Excel od kalkulaček hodin až vlastní funkce.

Program mezi vámi už známými tabulkami MS Excelu.
Visual Basic for Applications (neboli VBA) je programovací jazyk od firmy Microsoft, který je používán v jeho balíčku Microsoft Office. To znamená, že pokud už office používáte pak už nemusíte dávat další náklady na jiné programy nebo programovací jazyky.
VBA vám umožňuje tvorbu prakticky jakéhokoliv nástroje, který potřebujete pro svou práci v MS Excel a to například:
- formulář pro obchodní zástupce (schopný výpočtu ceny produktu)
- kalkulačku pro výpočet hodin zaměstnanců
- vlastní funkci v MS Excel
- připravení dat na import do programu Stormware POHODA
Mnou nabízenou službou je potom vytvoření programu podle vašich požadavků. Kontaktujte mne a domluvíme se, zda- li je váš požadavek na program reálný.