Komplexní diagnostika a léčba bolestivých stavů

Léčíme bolesti. Komplexně, multioborově, s citem pro detail a precizní diagnostiku. Jsme Lecbabolesti.cz

Léčime bolest. Víme jak na to. Jsme Lecbabolesti.cz
Jsme projekt zabývající se komplexní léčbou a poradenstvím v oblasti chronických bolestivých stavů, máme bohaté zkušenosti ze zahraniční i české praxe. Pracujeme na neustálém zlepšování diagnostiky i léčby rozmanitých onemocnění spjatých s bolestmi.
Naším cílem je v neposlední řadě osvěta laické veřejnosti i odborné diskuze s kolegy- odborníky algeziology na sociálních platformách. Chceme povědomí o algeziologii šířit a možnosti oboru léčba bolesti v ČR nadále rozšiřovat.
Jsme Lecbabolesti.cz.