Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

Nezávislost & Fakta & Základna

 

  • Politicky i ekonomicky nezávislá organizace
  • Argumentace na základě přesných a obhajitelných dat
  • Hájíme zájmy malých a středních podniků​​

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje již od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávánífinancování MSP se ve speciálních aktivitách a sekcích zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání, podnikatele 50+ a podnikání na venkově. Asociace spravuje nejrozsáhlejší tuzemskou databázi informací o většině segmentů malého podnikání.

AMSP.jpg

Pro začínající podnikatele

Oblasti podpory mladých a/nebo začínajících podnikatelů se věnuje aktivita Svou cestou – Young Business. Cílem dlouhodobého projektu Asociace nebylo vytvořit uzavřený klub, ale širokou platformu pro mladé lidi s ambicí je přesvědčit, že jejich vlastní podnikání znamená být nezávislý a že má smysl začít dobývat podnikatelský kopec s vlastními produkty.

Představili jsme šest hlavních pilířů:

  • ukázky osvědčených postupů
  • propojování s úspěšnými podnikateli
  • zakládání společností
  • vyhodnocování podnikatelských záměrů
  • získávání investorů
  • navazování zahraniční spolupráce

Pro naše členy, kteří mají účast v projektu zcela zdarma, nabízíme bezplatnou účast na seminářích a workshopech, setkávání se zajímavými a úspěšnými podnikateli, odborné vedení, pravidelné informace o zajímavých akcích, novinkách, právních aktualitách, novinkách v oblasti digitalizace, dotačních programech či soutěžích a mnoho dalších aktivit. "Nebuď pěšákem u jiných, rozhoduj sám," se stalo mottem celé aktivity.

 

Navštívit webové stránky www.amsp.cz, partnera Nastartujte se