Vzdělávací centrum

Vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky, komunikace a logopedie pro zkvalitňování života osob s postižením a jejich okolí.

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího centra se zaměřením na speciální pedagogiku, komunikaci osob s postižením, logopedii a komunikaci obecně. Cílovou skupinou vzdělávání jsou pracovníci ve školství, sociálních službách, ale i pečující osoby a každý, koho tato problematika zajímá a chce se o ní dozvědět více.

jak akreditované studijní programy, tak i vzdělávání bez akreditace

O projektu

Vzdělávací centrum bude poskytovat jak akreditované studijní programy, tak i vzdělávání bez akreditace. Jedním z cílů je poskytování supervize pro pracovníky v sociálních službách, v rámci setkávání pracovníků, kde je možné probírat a diskutovat nad tématy, které pracovníky zajímají a mohou jim pomoci v další práci s uživateli či klienty. Jedná se o vzdělávání, ale i prevenci syndromu vyhoření. Pro představu uvádím stručný nástin témat, která budou akreditována a nabízena klientům. Komunikace s „nekomunikujícím“ – hlavně si porozumět. Vývoj dětské řeči – co je "normální a co může být na obtíž. Specifika komunikace u různých typů postižení. Psychologie komunikace a handicapu. Asertivita pro učitele. Asertivita pro pracovníky v sociálních službách. Arteterapie. Komunikace s dětmi. Specifické poruchy učení. Kurzy znakového jazyka.

Vzhledem k rozsáhlosti témat, která budou nadále rozšiřována, je skupina potencionálních klientů široká. Rádi bychom nabízeli mobilní služby, tedy vzdělávání přímo v zařízení klientů,a také vzdělávání na klíč. Našimi klienty budou pracovníci ve školských zařízeních (školy, mateřské školy, SPC…), v sociálních službách (stacionáře denní i týdenní, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, dětské domovy…), v případě zájmu je možné vytvořit vzdělávací kurzy pro pracovníky ve zdravotnictví se zaměřením na komunikaci s pacientem s postižením apod. Pro rodiče bych ráda zajistila možnost webinářů pro možnost vzdělávání z domova.

Autor projektu

VLADIMÍRA TYLŠAROVÁ

Hlavní cíle

  • vytvoření vzdělávacího centra se zaměřením na speciální pedagogiku, komunikaci osob s postižením, logopedii a komunikaci obecně

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.