Salmondo - Žít svůj život

Pomocník pro výběr vhodné profesní dráhy a osobní rozvoj, který lidem pomáhá žít spokojenější, smysluplnější a úspěšnější život.

50 % – zhruba tolik bakalářských studií je v ČR neúspěšně ukončeno. Nejčastějším důvodem jsou odlišné a nenaplněné představy studentů. Tato neúspěšná studia přináší obrovské náklady jak pro stát, tak pro samotné studenty. Jedním ze zásadních důvodů této situace je velmi neefektivní způsob poradenství.

Žít svůj život

O projektu

Každý rok SŠ i VŠ studenti činí zásadní rozhodnutí o svém budoucím studiu a kariéře. Drtivé většině se nedostane žádného poradenství, nebo forma těchto služeb neodpovídá současné době. Kvůli tomu si často vybírají směr dalšího studia nesystematicky, aniž by zohlednili důležité aspekty jejich osobnosti a jejich očekávání od pracovního života.

Salmondo řeší tento problém, řeší ho moderně a pro masovou veřejnost i instituce. Jde o komplexní webový systém pro kariérní poradenství a osobní rozvoj, který umožňuje zmapovat strukturu osobnosti, motivaci, zájmy a schopnosti, za pomoci inteligentních nástrojů stanovit osobní vizi, naplánovat cíle a udržet směr a motivaci při jejich naplňování.

Salmondo neslouží jen studentům. Je ideálním nástrojem například i pro zaměstnance, kteří uvažují o změně kariéry, a všechny ambiciózní jedince, kteří na sobě chtějí pracovat a rozvíjet se.

Autor projektu

Tibor Kučera

Hlavní cíle

  • Pomoci lidem s výběrem vhodné profesní dráhy a pomáhat lidem

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.