MAMAVIS

Výroba patentované zdravotní pomůcky dle osvědčené metody Vincenze Priessnitze. Sloučení 3vrstev - mokrá plena, igelit a ručník

Od 1.6.2018 jsem OSVČ mám otevřenou svoji živnost jako hlavní činnost. Výrobní program mé firmy tvoří univerzální zábalové pásy dle Vincence Priessnitze. Jedinečnost a novost tohoto výrobku spočívá v praktickém a komfortním provedení klasického Priessnitzova zábalu, tzn. sloučení tří vrstev v jednu – tj. mokré, nepropustné a teplé zateplené. Zábal je víceúčelový, nemusí tedy sloužit pouze jako Priessnitzův zábal. Platí, že výrobková řada univerzálních zábalových pásů má vyřešenou ochranu duševního vlastnictví, formou vlastních užitných vzorů, dále tzv. evropského patentu a ochranné známky Mamavis.

Rozhodla jsem se realizovat projekt jako sociální podnik

O projektu

V loňském roce jsem navázala spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Zúčastnila jsem se také soutěže StartUp Go Grill, kterou ICÚK pořádá, a zvítězila jsem. Pomohlo mi to k rozhodnutí začít s přípravou realizace svého záměru cestou vlastního podnikání. Projekt jsem otevřela spolupráci v profesionálním interdisciplinárním týmu. Současně s kolegy z týmu připravuji ještě doplňkový výrobní program, konkrétně loutky.Ukazuje se, že zahájená marketingová komunikace, včetně pilotního testování trhu, přináší jako výsledek potvrzení zájmu o celý sortiment výrobků. Rozhodla jsem se realizovat projekt jako sociální podnik. Zmínit lze v této souvislosti lze propojení se založeným Spolkem Mamavis se sídlem v Klášterci nad Ohří, jehož jsem předsedou, a jehož hlavní zaměření tvoří mimo jiné: „sdružovat, vzdělávat a prakticky školit zájemce o šití a ruční práce, například formou pořádání rukodělných kurzů zaměřených na zpracování textilu, jeho barvení, potisk apod. Projektem bude vytvořeno a obsazeno celkem 6 nových pracovních míst, z toho polovina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.Za klíčové úkoly realizace projektu považuji:Vybudování vlastního výrobního zázemí, cestou pronájmu provozovny.Vybavení provozovny.Výběr zaměstnanců. Řešení ochrany duševního vlastnictví pro nově výrobky.Marke­tingovou komunikaci.Řešení spolufinancování s využitím dotačních programů (OPZ, OP PIK).

Autor projektu

MARTINA ŠTEFANKOVÁ

Hlavní cíle

  • Vybudování vlastního výrobního zázemí
  • Vybavení provozovny
  • Výběr zaměstnanců
  • Řešení ochrany duševního vlastnictví

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.