Pedagogický svět

Místo, kde učitel může odložit své role, čerpat inspiraci, zalézt do koutu, či být součástí učící se komunity. Na jeden klik.

Pedagogický svět je virtuální živoucí organismus poskytující odpočinek, inspiraci i vzdělání těm, kteří vzdělávají. Jde o učící se komunitu (ne)učitelů, která má vše co potřebuje, na dosah jednoho kliku. Je to virtuální sborovna, tržiště, kalendář, knihovna, drbárna i třída. Je to zkrátka místo, kde si učitelé dobíjejí baterky.

Věřím, že spokojený učitel dokáže zázraky.

O projektu

A naše společnost zázraky potřebuje :-) Učitelé jsou ti, kteří pečují a vychovávají budoucí generace....kdo ale pečuje o ně? Kdo jim dobíjí baterky a kdo se stará o jejich duševní pohodu? Nechceme od nich zázraky i přesto, že jsou vyčerpaní?
I naši učitelé potřebují péči a prostor, kde si mohou dobít baterky.
Pedagogický svět chce být takovým prostorem.
Jde o vytvoření platformy, kde si každý učitel najde to své, odpočine si, inspiruje se, ale stane se i součástí učící se komunity.
Pedagogický svět je:
Virtuální sborovna, tedy místo, kde se učitelé baví mezi sebou, navzájem se inspirují, sdílejí své obavy i potřeby, ale třeba i vyměňují zkušenosti, vědomosti i učební pomůcky. Také ale místo, kde najdu potřebný kontakt, podporu či pomoc.
Virtuální knihovna, ve které najdou vše, co se v pedagogickém světě zrovna šustne – rychle a bez námahy.
Virtuální třída, ve které se jeden den učí, zatímco druhý den učí. Kalendář akcí pro učitele, ale i virtuální tržiště, na kterém najdou pomůcky do výuky, vzdělávací kurzy i vstupenky na akce.
Pedagogický svět je zkrátka vše, co učitel ke své pohodě potřebuje, na jeden klik!

Autor projektu

Markéta Mrázová

Hlavní cíle

  • Podpora pedagogů v profesním i osobním životě
  • Podporující se I učící se I spolupracující komunita profesionálů
  • Inspirace
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků

Hlasujte

Projekt s nejvíce hlasy získá cenu veřejnosti.