První chytrá logistika na kávovou sedlinu v Evropě

Svoz kávové sedliny z kaváren, firem a veřejných institucí a její následné ekologické využití.

Staráme se o lokální recyklaci kávové sedliny a hledáme pro ni další využití. Naší misí je zachránit tuny kávové sedliny, které jinak zbytečně končí ve směsném odpadu a následně ve spalovnách.

"Lepší svět v každém šálku kávy."

O projektu

Cílem projektu je zkvalitnit třídění komunálního odpadu a snížit uhlíkovou stopu na území Prahy. Projekt poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „Chytrých košů“ s integrovaným čipem, který monitoruje stav zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené s „Chytrými koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních zahradách najde sedlina další využití jako hnojivo při pěstování hlívy ústřičné.

Hlavní cíle

  • Svoz kávové sedliny z kaváren, firem a veřejných institucí
  • Přesah do městského pěstování hub.
  • Sdílení dat- open-source

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.