FlockLock - Posuňme zemědělství do 21. století

FlockLock vyrábí chytré obojky pro krávy a koně, které chovatelům usnadňují správu jejich stád, a tím jim šetří peníze, čas a nervy.

FlockLock je projektem čtyř kamarádů, kteří si dali za cíl zmodernizovat zemědělství a přiblížit ho mladé generaci, která ho v současné době z velké části přehlíží a raději si vybírá jiné obory.

Dali si proto za cíl vytvořit chytrou známku pro koně a krávy, kterou mají zvířata připnutou na krku, a ta monitoruje jejich pohyb, a na základě vzorců jejich chování a pohybu chovatele informuje, co se na pastvině děje.

Chovatel tak má neustále přehled, zda jsou jeho zvířata v pořádku, kde jsou, a zda se na pastvině neděje něco neobvyklého.

Na základě pohybu je FlockLock schopen rozpoznat například i nemoci a možná zranění.

Chovateli tak stačí sledovat aplikaci bez toho, aniž by se musel fyzicky dostavit na pastvinu a tam všechna zvířata zkontrolovat osobně.

To mu šetří čas a hlavně peníze, protože se může naplno věnovat ostatním svým aktivitám a úkolům. Zároveň je díky FlockLocku schopen zabránit finančním ztrátám, protože aplikace ho upozorní vždy, když se na pastvě něco děje.
Zemědělství je krásný obor, jenom je nutné ho přizpůsobit a přiblížit ho nastupujícím generacím, a jít s dobou.

O projektu

Myšlenka založení FlockLocku se začala rodit v roce 2021, když jsme si začali uvědomovat, že práce v zemědělství se pro mladou generaci stává méně a méně atraktivní v důsledku toho, že se spousta věcí stále dělá „postaru“.

Rozhodli jsme se tedy, že se s tím pokusíme něco udělat a pomocí moderních technologií vrátit zemědělství jeho ztracený lesk.

Začali jsme se proto zabývat výrobou chytrých známek pro krávy, ke kterým jsme postupně přidali i chytré známky pro koně.

Nyní testujeme druhou vlnu prototypů na několika farmách a stádech v okolí, odkud získáváme data, která následně analyzujeme a vyvozujeme z nich obvyklé vzorce chování, které nám umožňují rozpoznat všechny odchylky chování zvířat od jejich normálu.

Dokážeme tak včas rozpoznat, kdy se na pastvině děje něco neobvyklého, a upozornit farmáře, že je nutné, aby se osobně dostavil na pastvinu a svá zvířata tam zkontroloval. Chovatelé tak mají neustálý přehled o svých zvířatech bez toho, aniž by museli své stáda fyzicky kontrolovat. To jim šetří čas a oni se tak může věnovat jiným aktivitám a stačí jim se vydat na pastvinu pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Chovatel skrze aplikaci dostává všechna potřebná upozornění a tím dokáže zabránit ztrátám, krádežím úhynu zvířat v důsledku nemocí a zranění. Tím šetří nejen své peníze, ale také životy bezbranných zvířat, ke kterým by se bez FlockLocku pomoc nedostala včas.

Hlavní cíle

  • Ulehčit chovatelům krav a koní správu jejich stáda
  • Ochránit zvířata před krádežemi, predátory a včas rozpoznat všechny zdravotní potíže
  • Ušetřit chovatelům výrazným způsobem čas a náklady na lidskou práci
  • Zabránit finančním ztrátám v podobě ztracených, ukradených a pošlých zvířat

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.