Databáze udržitelných řešení pro architekturu a stavebnictví

Všechny informace o řešeních a technologiích pro ekologickou, finanční a sociální udržitelnost staveb. Aktuálně, prakticky, na jednom místě.

Databáze udržitelných řešení pro architekturu a stavebnictví nabízí informace o nejdůležitějších řešeních a technologiích pro ekologickou, finanční a sociální udržitelnost staveb. Najdete v ní přehled dodavatelů, výpočty investičních nákladů, case studies realizovaných projektů. Prakticky vám pomohou doporučené postupy pro realizaci udržitelných technologií vytvořené experty s certifikací BREEAM, LEED a WELL.

Pro budovy šetrné k planetě, přátelské k lidem i ekonomicky udržitelné.

O projektu

Vytvořili jsme online znalostní platformu, ve kterém mohou developeři, architekti, investoři a další odborníci z oblasti stavebnictví najít informace, které jim pomohou při zavádění udržitelných technologií a řešení:
- Doporučené postupy a návody krok za krokem pro zavádění udržitelných technologií, know-how odborníků s certifikáty BREEAM, LEED a WELL.
- Nejdůležitější řešení a technologie pro environmentální, finanční a sociální udržitelnost.
- Přehled dodavatelů, kalkulace investičních nákladů, případové studie realizovaných projektů.

Cílem je vytvořit jednotný nástroj, pomocí kterého by odborníci v oblasti architektury a stavebnictví získali všechny informace potřebné k implementaci udržitelných řešení do svých projektů. V praktické rovině se snažíme zmírnit hlavní překážky přijetí udržitelných řešení, které jsme identifikovali (na základě vlastních zkušeností a důkladného průzkumu trhu): Konsolidujeme know-how rozptýlené mezi různými odborníky zapojenými do procesu výstavby; udržujeme ho relevantní a aktuální; klademe důraz na spolupráci a učíme ji; prezentujeme ekologickou, ekonomickou, sociální a marketingovou hodnotu udržitelných řešení.

S našimi dalšími aktivitami - přednáškami, workshopy, elektronickými knihami atd. je tato část databáze určena ke zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti udržitelnosti v architektuře a stavebnictví.

Naše inovace spočívá v tom, že společnosti učíme tomuto progresivnímu přístupu, ukazujeme jim hodnoty, které dosud neviděly, a poskytujeme jim nové know-how, nástroje a procesní návody, které potřebují k přijetí udržitelnosti. Přístup knowledge-as-a-service se osvědčil v jiných oblastech, ale v oblasti stavebnictví a architektury je zatím ojedinělý.

Díky online databázi je možné, aby z tohoto know-how čerpalo mnoho developerských a architektonických firem najednou, čímž se zásadně liší od individuálních poradenských služeb. Máme tak dopad na větší počet projektů, a tím i větší dopad na životní prostředí a místních komunit.

Hlavní cíle

  • Know-how pro architekty, developery i zájemce o udržitelné stavby
  • Praktické návody pro implementaci udržitelných řešení a technologií
  • Spolehlivé informace ověřené experty na udržitelnost
  • Inspirativní příklady udržitelných budov

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.