Biostimulace osiva a satby laserovým zářením

Fyzikální, nechemická metoda laserové stimulace osiva podporující zdravý a silný vývoj zemědělských plodin.

Technologie Fytolaser přináší pro pěstitele inovativní řešení fyzikálního (nechemického) ošetření osiva a sadby za pomoci svazku laseru, který má významný a prokázaný stimulační vliv, jenž urychluje biologické procesy uvnitř osiva v ranných stádiích růstu. Plodiny ošetřené metodou Fytolaser jsou pak v porovnání s neošetřenými rostlinami silnější, odolnější vůči mrazům, škůdcům, disponují mohutnější kořenovou soustavou. Rostliny mají vyšší obsah chlorofylu, rychlejší polní vzcházivost a v konečném důsledku přináší zemědělcům vyšší výnosy bez navýšení hnojiv či pesticidů.

Udržitelné životní prostředí a biodiverzita jsou stejně významné jako udržení intenzity zemědělské produkce. 

O projektu

Společnost Fytolaser s.r.o. se zabývá laserovou stimulací osiva zemědělských plodin. Současná doba přináší velký tlak na zavádění šetrných a ekologických metod do rostlinné výroby při zachování případně zvyšování produkce. Dnešní majitelé zemědělských podniků tak čelí nejen hrozbám jako je vliv počasí, přemnožení škůdci aj., ale také je na ně ať už ze strany státu či Evropské unie vyvíjen tlak na ekologické, nechemické řešení ošetření rostlin. Majitelé zemědělských podniků disponují díky zpřísňující se legislativě omezenými možnostmi použití podpůrné chemie pro dosažení zdravé a silné produkce při zachování dobrých výnosů.
Firma Fytolaser s.r.o. přináší pro náš trh jedinečné inovativní řešení fyzikálního (nechemického) ošetření osiva za pomoci svazku laseru, který má prokázaný stimulační vliv vč. fytosanitárních účinků (očištění osiva od bakterií), díky čemuž se rychleji nastartují biologické procesy uvnitř osiva. Plodiny ošetřené metodou Fytolaser jsou pak v porovnání s neošetřenými rostlinami silnější, odolnější vůči mrazům, škůdcům, disponují mohutnější kořenovou soustavou, mají vyšší obsah chlorofylu a rychlejší polní vzcházivost.
Pozitivním vlivem laserové expozice se v minulosti zabývalo několik vědeckých projektů, kladné výsledky laserové stimulace v laboratorních podmínkách byly publikovány v mnoha odborných článcích. Avšak zkoušené metody s pozitivním výsledkem nebyly natolik propracované, aby bylo možné pozitivní výsledky implementovat v náročném provozu zemědělské praxe. Tyto vědecké poznatky vytvořily základ pro následný výzkum a vývoj realizovaný zakladateli společnosti Fytolaser s.r.o..
Společnost se zabývá vývojem modulu s pracovním názvem Fytolaser, který umožňuje jeho použití v zemědělské a rostlinářské praxi.

Autor projektu

FYTOLASER s.r.o.

Hlavní cíle

  • Biostimulační laserové ošetření osiva zemědělských plodin
  • Ekologická výroba a udržitelná zemědělská produkce
  • Podpora zdravého a silného porostu zemědělských plodin při snížení chemické zátěže.
  • Rozvoj moderního zemědělství 21. století

Hlasujte

Projekt s nejvíce hlasy získá cenu veřejnosti.