filantrop.cz

filantrop.cz je webový portál s databází společensky prospěšných projektů, který propojuje neziskové a příspěvkové organizace s firmami.

filantrop.cz je webový portál, který usnadňuje firmám budovat dobré jméno a zdravý funkční tým pomocí reálných společensky prospěšných projektů.

Teambuildingy, které pomáhají.

O projektu

Naším cílem je trvale aktualizovaná a rozšiřovaná databáze filantropických příležitostí pomáhající neziskovým a příspěvkovým organizacím. Díky portálu a rozsáhlé databázi si tak každá firma může podle svých možností a preferencí vybrat projekt a organizaci, kterou chce podpořit. Filantropické teambuidingy mají velkou motivační složku a tou je viditelný výsledek vlastní práce ve prospěch společnosti + dobrý pocit z odvedené a dokončené práce. Současně však zachovávají běžné principy teambuildingu jako zdokonalení dovedností týmové spolupráce a projektového řízení, posílení sounáležitosti zaměstnanců s týmem a firmou. Pomáháme organizacím, které potřebují pomoci s realizací konkrétního projektu (např. dětský domov se stavbou hřiště, kultivace a obnova přírodních a kulturních památek, budování jednoduchých konstrukcí – přístřešky na kola, zábradlí, výroba laviček a odpadkových košů na naučné stezce a pod.); organizace, které nemají dostatečné finanční prostředky a lidské síly pro realizaci. Firmám nabízíme netradiční firemní teambulding. My propojíme tyto dva subjekty. Organizaci pomůžeme s dotažením projektu, nalezením konkrétního řešení (např. architektonický návrh) a se samotnou realizací. Komerční firmě zajistíme kompletní servis – produkční zajištění celé akce – lektory, materiál a nářadí, stravu, ubytování a dopravu. Párování organizací a komerčních firem může mít dlouhodobější charakter. Hlavním aspektem je fyzická dobrovolnická práce zaměstnanců, odlišná od jejich profese, kde společné zkušenosti a zážitky pozitivně ovlivní motivaci a další fungování ve firmě. Hlavním přínosem je pomoc potřebné organizaci. Náš strážce projektů s každou organizací před zařazením do katalogu poptávek projde jejich cíle a potřeby a pomůžete jim vytipovat skutečně smysluplné projekty, bude hlídat jejich potřebnost a společenský přínos.

Autor projektu

ANDREA KOSAŘOVÁ

Hlavní cíle

  • Propojení neziskovek a příspěvkových organizací s firmami.

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.