energetický management

Ve správný čas pro nákup energií spojujeme odběratele (firmy) s dodavateli energií a poskytujeme řešení pro efektivní řízení/využití energií

Důvodem ke vzniku společnosti ENG CR bylo využít současné situace na energetickém trhu v oblasti odběratelsko – dodavatelské v segmentu B2B a nabídnout odběratelům a dodavatelům řešení, které na trhu není, společně s vytvořením dlouhodobé spolupráce, jako nejefektivnějšího způsobu pro dosažení zisku/prosperity.

zajistit nejnižší možnou cenu, které nelze samostatně dosáhnout

O projektu

1. Odborná obchodní činnost – zprostředkovat dodávky elektřiny a plynu mezi dodavatelem a odběratelem, především pro společnosti připojené na hladinu VN nebo s ročním odběrem plynu 630 MWh a více. Přidaná hodnota Pro odběratele – vhodnou kombinací dat/spotřeb a jejím sloučením do jednoho agregovaného profilu, dosahovat portfolio efektu, společně s doporučením vhodného termínu pro nákup a výběrem nejvhodnějšího dodavatele elektřiny a/nebo plynu, zajistit nejnižší možnou cenu, které nelze samostatně dosáhnout. Při platnosti ceteris paribus (stejných podmínek). Pro dodavatele – externí Key Account Management (péče o odběratele), efektivní řízení nákladů na získávání a udržení zákazníků. Pro odběratele i dodavatele jsou naše znalosti a zkušenosti z obou stran (odběratel a dodavatel) výborným předpokladem pro nalezení optimálních dodavatelů pro odběratele a naopak a tím dát základ pro dlouhodobou spolupráci.

2. Poradenská činnost – poradenství a konzultanství v energetice, především v oblastech: Elektřina a plyn Hospodaření s energií Energetický management Od 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost danou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001.

Autor projektu

ZDENĚK ZELENKA

Hlavní cíle

  • odborná obchodní a poradenská činnost v energetice

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.