ART CARBON

Filtrační materiál s uhlíkovými nanotrubicemi pro odstraňování agrochemikálií, léčiv a jejich metabolitů z podzemních a povrchových vod.

Výroba širokospektrálního filtračního materiálu na bázi uhlíkových nanotrubic pro odstraňování pesticidů, léků, jejich metabolitů a dalších znečišťujících látek z pitných a odpadních vod.

Pokročilý filtrační materiál pro naši budoucnost

O projektu

Cílem projektu je výroba širokospektrálního filtračního materiálu na bázi uhlíkových nanotrubic pro odstraňování pesticidů, léků, jejich metabolitů a dalších znečišťujících látek z pitných a odpadních vod. Nový filtrační materiál odstraní rostoucí kontaminaci podzemních a povrchových vod výše zmíněnými polutanty.

Autor projektu

Daniel Bouša

Hlavní cíle

  • Odstraňování agrochemikálií, léčiv a jejich metabolitů z podzemních a povrchových vod.

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.