AMOLETA.CZ

AMOLETA.CZ je soukromé předškolní zařízení poskytující nadaným dětem příležitost ke vzdělání a výchově v kolektivu rovnocenných vrstevníků.

Školka AMOLETA.CZ je soukromé předškolní zařízení poskytující rodinám s nadaným dítětem příležitost ke vzdělávání a výchově jejich dítěte v kolektivu rovnocenných vrstevníků.

Školka pro nadané děti, kde mohou nalézat, zkoumat, hledat,....

O projektu

Jedním z impulzů pro založení školky je přímá zkušenost s vlastním nadaným dítětem a nemožností nalézt adekvátní předškolní zařízení. Dnes se v odborných kruzích nezpochybňuje, že má-li člověk dosáhnout úplného rozvoje svého potenciálu, potřebuje vhodné podmínky už od útlého věku, v něm si již buduje „základnu“ ke svému pozdějšímu rozvoji, především intelektovému a vytváří si „nástroje myšlení“, jakými jsou slovní zásoba a myšlenkové dovednosti. V podnětném a vlídném prostředí získává radost z poznávání a je motivováno k osobnímu růstu, tak aby mělo příležitost vyzkoušet si, pro co má předpoklady. Pobývá-li nadané či talentované dítě v běžné skupině svých vrstevníků, není jeho touha po vědění rozvíjena, často bývá v zájmu kolektivu potlačována. Cílem školky je proto poskytnou vhodné prostředí, které mu společně s rodinou poskytne optimální podporu a vzdělání, bude jej motivovat a saturovat jeho potřeby poznávání a pěstovat jeho individuální dovednosti. Nadané děti mají neodolatelnou potřebu zmocnit se určitého tématu a podřídit mu v tu chvíli vše ostatní, nic jiného je nezajímá. Mají potřebu dozvědět se o dané věci co nejvíce a jsou schopny použít všechny jim dostupné zdroje informací. Jméno školky AMOLETA.CZ má genezi v dětském říkadle „Mistr světa amoleta“. V našem pojetí může amoleta znamenat fantaskní svět, který dětem nabídne možnost zkoumání přírody, vědy a pomáhá rozvíjet jejich fantazii. Tento svět může být zabydlen dalšími obyvateli, lze v něm provádět pokusy, modelovat, atd.

Autor projektu

TEREZA HVĚZDOVÁ

Hlavní cíle

  • Vzdělávat nadané děti

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.