SmartBeer Technology

SmartBeer Technology umožňuje komplexní kontrolu chladících, sanitačních a výčepních jednotek v provozovnách.

SmartBeer technologie představuje unikátní řešení pro dohled nad kvalitou čepovaného nápoje. Hlavní činnost spočívá v monitorování chladícího a výčepního zařízení v restauracích a hospodách. Je složena z centrální jednotky s možností připojení až 250 snímacích senzorů a připojení multifunkčního ultrazvukového průtokoměru. Data jsou uceleně zpracována ve formě grafů a souhrnů na webových rozhraních, aplikacích nebo v analytické softwaru. Přínosem technologie pro zákazníka je dohled nad kvalitou čepovaného piva, sanitaci, provozu v restauraci a také přináší podstatné finanční úspory pro provozovatele. Ve vývoji je také technologie pro kontrolu oběhu sudů od pivovaru až do provozovny, kontrola zápůjček, záloh, expirací a zkvalitnění tak logistiky.
Cesta ke kvalitnímu pivu - Smart Way to Quality Beer

O projektu

SmartBeer přináší do pivního světa technologii pro kontrolu a monitoring výčepních a chladících zařízení v restauračních a dalších provozovnách. Technologie je v základu složena z hlavní centrální jednotky Xensor Hub, k níž jsou připojeny senzory snímající činnost jednotlivých komponentů chladícího zařízení, senzor pro teplotu kapaliny a dále ultrazvukový průtokoměr pro monitoring výtoče, rozpoznání kapaliny a kontrolu čištění trubek, tedy sanitace. Veškerá data centrální jednotka následně odesílá do cloudu, kde jsou data zpracována a vyhodnocena v zobrazení webového rozhraní, ve formě aplikace či analytickém softwaru. Výsledné informace ve formě grafů nebo analytických souhrnů poskytují konečnému zákazníkovi dohled nad kvalitou a péčí o vytočené pivo, kontrolu provozu ve vlastních hospodách a v neposlední řadě také finanční úspory pro provozovatele. Konečným zákazníkem pro technologii SmartBeer je v první řadě pivovar, majitelé provozoven či sám provozní v hospodě. Další fází projektu je kontrola oběhu sudů pivovaru, kdy na základě čteček a QR kódů technologie dokáže ve spojení se softwarem monitorovat cestu sudu od pivovaru až do provozovny, kontroluje zápůjčky a zálohy sudů, expirační doby a snaží se tak o zkvalitnění logistiky.

Hlavní cíle

  • Zajištění kontroly nad kvalitou čepovaného piva
  • Umožnění poskytnout koncovému zákazníkovi garanci kvality
  • Kontrola aktuálního stavu výčepních a chladících zařízení
  • Plánování logistiky

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.