congroo fair

On-line veletrh a workshopy pro žáky SŠ podporující jejich rozhodování o dalším směřování a zvědomění vlastních potřeb a potenciálu.

Až 40 % studentů vysoké školy nepokračuje ani do druhého semestru, a to většinou z důvodu „špatné“ volby oboru. Ta je v tomto kontextu často způsobená externími vlivy, které na daného mladého člověka působí. Může se jednat o jeho rodinu, autority, tlak ze strany kamarádů, nebo třeba časový pres.
Tyto vlivy mohou kromě změny oboru vést k úplnému zanechání vzdělávání, nenaplnění osobních očekávání, nebo až k životní nespokojenosti.

Rozhodování o vysoké škole je většinou prvním významným rozhodnutím, které musí středoškolák o svém životě udělat. Congroo proto středoškoláky aktivně podporuje v naplňování vlastního potenciálu. V naší poradenské praxi preferujeme lidský osobní přístup oproti profesním testům, které nemohou flexibilně pracovat s individualitou člověka. Stavíme na základě reálných potřeb studentů a více něž šestileté praxe, což nám umožňuje vytvářet služby s relevancí a skutečným přínosem.
Podporujeme lidi v důvěře ve vlastní potenciál a jeho naplnění skrz kontakt s relevantními informacemi a lidmi.

O projektu

V congroo pomáháme středoškolákům objevit a naplnit svůj potenciál. Z našich zkušeností s kariérním poradenstvím víme, že v této oblasti studenti vysoké školy často naráží na špatně zvolený obor. To se děje zpravidla proto, že se řídí externími vlivy namísto vlastních preferencí. V důsledku jich až polovina obor v prváku mění, nebo úplně odchází.

V Česku vzniklo několik projektů, které se snaží problematiku řešit, jejich nabídka je ale většinou neosobní, navíc bez podložené metodologie. Taktéž většinou míří na již motivované studenty, kteří si ale svou cestu dokážou najít i sami. V congroo jdeme od začátku - podporujeme mladé lidi v uvědomování jejich potenciálu a potřeb už v době, kdy se rozvíjí osobní identita.

Naše činnosti zakládáme na aktuální a široce využitelné sebedeterminační teorii motivace, podle které člověk jedná v souladu se svým potenciálem, pokud naplňuje tři psychologické potřeby - má možnost se autonomně rozhodovat a mít život pod vlastní kontrolou, má přehled o své kompetentnosti, ví že se v životě posunuje a zažívá tak úspěch a má pocit sounáležitosti s ostatními.

Aktuální projekt se skládá ze dvou částí - první částí je on-line veletrh vysokých škol congroo FAIR (fair.congroo.cz), založený na reálných potřebách studentů středních škol tak, aby si z něj odnesli důležité informace využitelné v jejich rozhodování a potkali se s lidmi, kteří jim dají nejvíc. On-line formou zajišťujeme bezpečnou a dostupnou alternativu k tradičním veletrhům.

Druhou částí je edukační a rozvojová podpora formou osobních i on-line seminářů, která si klade za cíl nasměrovat při uvědomování si vlastních potřeb, napomáhá k rozlišení potřeb okolí a uvědomování si vlastního potenciálu. Kontakt s cílovou skupinou nám navíc umožňuje dále rozvíjet povědomí o jejich potřebách. To nám v důsledku umožní připravit vystavovatele veletrhu tak, aby studentům přinesli to, co skutečně potřebují.

Hlavní cíle

  • Podpořit studenty SŠ v objevování a naplňování jejich potenciálu.
  • Podpořit studenty SŠ v rozhodování o dalším kariérním a studijním směřování.
  • Rozvíjet obor kariérního poradenství na základě přístupu založeného na datech.
  • Vybudovat společnost, která bude partnerem státu v oblasti kariérního poradenství a přitom bude nezávislá na veřejných penězích.

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.