LOGOPEDICKÉ MATERIÁLY

Vytvoření zábavných logopedických prostředků pro děti s nesprávnou výslovností.

Pracuji jako logopedka v mateřské škole. Ve své kreativní praxi mému přístupu nevyhovují dostupné zdroje logopedických materiálů a jsem odkázána na tvorbu vlastních, které splňují mé profesní požadavky. Spolupracuji s grafičkou, která tvoří ilustrace aktualizované slovní zásoby. Obrázky jsou použity jak do metodiky (pracovní sešit), tak do her (pexeso, domino, samolepky, skládačka Nebe-peklo-ráj atd). Přejeme si vytvořit sadu pomůcek pro každou souhlásku, aby vznikl ucelený komplet, který pomůže začínajícím logopedům, postará se o hravou formu procvičování doma a díky digitální podobě je možné tvořit individuální materiály (pracovní listy) klientovi na míru, dle jeho aktuálního vývojového stupně osvojování hlásky.

Logopedie hrou

O projektu

Publikace a hry slouží logopedům, rodičům i dětem jako základní osa při práci na výslovnosti. Splňují zásadu postupně zvyšující se obtížnosti (od zvuku, přes slabiky, slova, až po věty) a princip logopedické práce, kdy se hlásky fixují dle daného pořadí (např. hláska L se nejprve tvoří na začátku, uprostřed a poté na konci slova). Efektivita materiálů spočívá v digitalizaci, o slova z 21. století, rozšířené slovní zásoby. Pracovní sešity jsou dostupné i v černobílé variantě a to především kvůli reprodukčním a finančním možnostem. Postačí i obyčejná tiskárna.

Obrovskou výhodou je možnost tvorby pracovních listů na míru každého klienta, dle jeho aktuálních potřeb, použití při online výuce a komplexnost spočívající v rozvoji sluchového a zrakového vnímání, jemné motoriky nebo dlouhodobé paměti.

Přesto, že korekce výslovnosti spadá výhradně do rukou odborníků, naše materiály pomohou rodičům držet směr a zabrání nevědomě nevhodnému vymýšlení slov při domácím procvičování. Barevné obrázky s černou konturou zaujmou děti a tím je celý proces pro všechny strany příjemný a zábavný.

Po vytvoření první varianty, jež bude rozšířena k ověřování do praxe, zapracujeme získané zpětné vazby a finální podoba může spatřit světlo světa.

Stále se však jedná o pomůcky, které nenahradí přímou práci logopeda, ke kterému je nutné docházet pravidelně.

Autor projektu

Viola Jónová

Hlavní cíle

  • Vytvoření logopedických materiálů s postupně zvyšující se obtížností
  • Podpora hravého provičování logopedie doma
  • Aktualizace slovní zásoby a dostupných materiálů

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.