ORIGAMI WALL

Systémové řešení zajištění svahu, okrasné zdi a vertikální zahrady v jednom.

Origami wall je praktické řešení využití prostoru na zahradách, v okolí domu a všude tam, kde jsou potřeba terénní úpravy k zajištění proměnlivého terénu.Je to propojení technického řešení s ekologickým využitím pro zachycení srážek s možností využití pěstování okrasných nebo užitkových rostlin. Přispívá k vytvoření potravinové soběstačnosti s maximálním využitím prostoru s vysokým funkčním a výtvarným (estetickým) přesahem. Origami wall je navržena tak, že půdorysně trojúhelníkový výřez nevytváří žádný srážkový stín, čímž využívá přirozeného dešťového zavlažování, přičemž osazený květináč zároveň zajišťuje překrytí pro eliminaci rychlého vysoušení zeminy. Pro pěstování náročnějších rostlin je možnost instalace závlahy. Origami wall vytváří prostor pro socializaci od malých komunit (rodina) až po větší celky (společné prostory bytových domů, škol, veřejných prostranství). Poskytuje podmínky pro edukaci v oblasti pěstování rostlin a prohlubování vztahu k přírodě všech sociálních skupin.

Systémové řešení zajištění svahu, okrasné zdi a vertikální zahrady v jednom, kde se funkčnost prolíná s kulturou pěstování i vizuálním zážitkem.

O projektu

ORIGAMI WALL vznikla v roce 2019 jako reakce na absenci dostupného a kvalitního řešení opěrné zdi a vertikální zahrady v jednom. Během první sezóny začala zeď fungovat jako malá laboratoř - pěstírna. Začali jsme zjišťovat, k čemu všemu ji lze využít. Charakter prolamování stejně tak jako variabilita jejího využití jí dali jméno ORIGAMI. A tak vznikl projekt ORIGAMI WALL - systémové řešení propojující zajištění svahu, okrasné zdi a vertikální zahrady v jednom. Spojením profesionálů z oblasti architektury, designu a zahradnictví jsme posunuli tento “prototyp” ještě o kus dál a už teď víme, že další možnosti řešení budou přibývat. Vnímání opěrné zdi se tak rozšířilo o silnější ekologický, sociální a vizuální aspekt. Jednotlivé prvky Origami wall jsou tvořeny tenkostěnnými, betonovými odlitky, které se odlévají do polyuretanových forem. Betonová směs byla navržena přímo na míru, tak aby zajišťovala pevnostní a hydrofobní vlastnosti. Zajištění svahu, popřípadě vybudování vertikální zahrady je řešeno jako komplexní systém jednotlivých prvků, které umožňují variabilní práci se svahem či vertikální zahradou včetně řešení závlahy, vnitřních i vnějších rohů a koncových prvků.

Hlavní cíle

  • Opěrná stěna
  • Vertikální zahrada
  • Zadržení vody v krajině
  • Systémové řešení

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.