SleepAI

Telemedicínský analytický a predikční nástroj pro optimalizaci léčby a zvýšení kvality života osob trpících spánkovými poruchami

Spánkové poruchy jsou celospolečenským problémem, který ovlivňuje kvalitu života miliónů lidí. Vytváříme zpětnovazební telemedicínský systém, který pomůže lidem trpícím spánkovými poruchami, lékařům i výzkumníkům na celém světě. Využíváme k tomu dlouhodobou zkušenost s tím, jak je systém dnes nastavený, sítě odborníků, kteří se nás rozhodli podpořit a spolupracovat s námi, a také podpory pacientských organizací a pacientů samotných. Začínáme konkrétní poruchou, kterou máme skvěle zmapovanou - narkolepsií (náhlé nekontrolovatelné záchvaty spánku během dne spojené se sníženou kvalitou nočního spánku). Spoluautorka projektu MUDr. Tereza Dvořáková (29) trpí touto poruchou od 15 let. Díky celosvětové síti pacientských organizací jsme schopni velmi rychle systém rozšířit. Na projekt se nám podařilo získat pomocnou ruku od Národního ústavu pro duševní zdraví, který je naším výzkumným partnerem. V nejbližších letech zlepšíme způsob, jakým se přistupuje ke spánkovým poruchám a k jejich výzkumu.

Sleep Better = Live Better Live Better = Sleep Better

O projektu

Výstupem projektu je inteligentní zpětnovazební systém, který zkvalitní primární i následnou péči o osoby s poruchou spánku. Nástroj bude schopný predikovat a evaluovat fenomény nebo včas indikovat zhoršující se stav pacienta. Díky přímému propojení s lékařem zvýší aplikace efektivitu poskytované lékařské péče díky přehlednému zobrazení hodnot v čase u jednotlivých pacientů. Tento informační a komunikační systém pomůže k rychlé orientaci lékaře v elektronických záznamech pacienta a v neposlední řadě i k možnosti hodnocení určitých aspektů onemocnění na dálku (telemedicína). Integrovaná analytická část bude schopna automaticky vyhodnocovat a vyhledávat korelace napříč anonymizovanými daty pacientů a tím přispěje k výraznému zlepšení vhledu lékaře do stavu pacienta.

Projekt se skládá ze 3 na sobě závislých částí:

1) Mobilní aplikace (iOS, Android) zajišťující sběr dat o uživateli (pacient) pomocí senzorů a dotazů. K aplikaci je možné připojit další nositelnou elektroniku (Apple Watch, Galaxy Watch). Obsah aplikace je deníkem/odrazem pacienta. Zaznamenává objektivní i subjektivní hodnoty, které následně posílá do analytické části. Uživateli pak srozumitelně předává data o jeho stavu, upozorňuje na možné komplikace, ukazuje, jak jeho chování ovlivňuje příznaky nebo mu připomíná medikaci. Zároveň umožňuje přímé napojení na lékaře.

2) Webová aplikace umožňuje lékaři vhled do dlouhodobého vývoje hodnot u pacientů. Při běžné návštěvě musí pacient trpící spánkovou poruchou popisovat lékaři maximum informací ohledně svého stavu za dobu od poslední návštěvy. Tím dochází k velké nepřesnosti předávaných informací, k jejich neúplnosti, apod. Díky webové aplikaci může lékař kontrolovat několik proměnných na jedné časové ose a dělat rozhodnutí na základě objektivních dat - a to i bez nutné přítomnosti pacienta.

3) Analytická část schopná zpracovávat velké celky dat a vyhledávat korelace, díky AI analýze dat budeme schopni do budoucna optimalizovat léčbu.

Autor projektu

E Corp Innovations

Hlavní cíle

  • Zkvalitnit život lidí se spánkovými poruchami
  • Zlepšit možnosti léčby lidí se spánkovou poruchou
  • Přispět k výzkumu spánkových poruch
  • Být schopni najít rychle správnou pomoc pro lidi kteří mají problémy se spánkem

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.