Train to Live - Tréninky pro Zdravotníky

Pomáháme lékařům a dalším zdravotníkům navracet radost a efektivitu do jejich pracovních životů pomocí interaktivních workshopů a koučingu.

Práce lékaře a dalších zdravotníků je sama o sobě extrémně náročná. Navíc to ještě zhoršují nezdravé pracovní vztahy a prostředí. Komunikace nefunguje ani mezi kolegy, natož mezi lékařem a pacientem a mít dobré vedení je spíš zázrakem než pravidlem. Celé to ústí ve vyčerpané a vyhořelé zdravotníky, kteří již nejsou schopni se plnohodnotně starat o pacienty ani o sebe.
Proto potřebují někoho kdo se bude starat o ně. Kdo se jim bude věnovat a bude je učit mezilidským a měkkým dovednostem, novým znalostem z pole psychologie člověka, psychohygieně a jak si vytvářet zdravé pracovní prostředí.
Toho bychom dosáhli pomocí interaktivních workshopů na nejpalčivější témata šitá na míru jejich potřebám a zkušenostem. Případně koučingem jednotlivců či skupin.
Cílem je pomoci doktorům a ostatním zdravotníkům s radostí chodit do práce. Komunikovat efektivněji, vytvářet příjemné a fungující týmy a prostředí, pěstovat odolnost vůči stresu a předcházet syndromu vyhoření.
Lékař, co je zdráv a spokojen, co dělá svou práci rád, je efektivnější a má i zdravější a spokojenější pacienty.

O projektu

Každý z nás se již setkal s lékařem či sestrou, kteří byli nerudní, netrpěliví, nic nevysvětlili a jen se zlobili, že neděláme jako pacienti, co po nás chtějí. To je frustrující, že? Já za tímto chováním vidím lidi, kteří obětovali velkou část svého života studiu medicíny a fungování lidského těla k tomu, aby léčili a dokázali pomoci. V průběhu medicíny a později práce se ale setkali s pracovním prostředím, které bylo vyloženě toxické. Věčné služby, práce za dva lidi, jelikož není dostatek lékařů na oddělení, ponechání v začátcích napospas, protože není, kdo by vás učil, neexistující konstruktivní zpětná vazba, často špatné vedení oddělení a nemocnic, kterým vůbec nezáleží na spokojenosti vlastních zaměstnanců, bezmoc cokoliv změnit k lepšímu. Nikoho nezajímá, jak to zvládáte, jestli už nejste na hranici fyzického/psychického/emočního vyčerpání. Pak je celkem pochopitelné výše popsané chování. A je bolestivé to sledovat.
To bych ráda změnila.
Je několik oblastí, které jsou stěžejní a které chci adresovat interaktivními workshopy. V první řadě pomoci zdravotníkům lépe komunikovat jak s pacienty, tak s kolegy, jak zvládat emočně vypjaté situace, jak dát a přijmout zpětnou vazbu, dále pak pomoci těm, co jsou ve vedoucích pozicích lépe vést svůj tým a další témata z oblasti měkkých dovedností, dle potřeby. Druhým okruhem zájmu je předat lékařům v psychologii známé principy fungování, chování a přemýšlení lidí, např. kritické myšlení či teorii zvyku. Těmito znalostmi a dovednostmi dokážou lépe využít čas, co mají pro své pacienty, a jsou jim lépe schopni pomoci. Stanou se efektivnější, úspěšnější a spokojenější. Poslední oblastí zájmu je psychohygiena zdravotníků za účelem prevence syndromu vyhoření a nastolení zdravé life-work balance. Zde v případě potřeby nabízím koučování pro doplnění.
Tímto komplexním přístupem chci pomoci jednotlivcům i skupinám k vybudování zdravého pracovního prostředí, zvýšení efektivity práce, redukci chyb a hlavně znovunabytí radosti z práce.

Autor projektu

Marika Svatošová

Hlavní cíle

  • Pomoci lékařům a dalším zdravotníkům se znovu radovat ze své práce.
  • Pomoci lékařům lépe komunikovat s pacienty.
  • Pomoci lékařům dělat svou práci efektivněji.
  • Pomoci zdravotníkům vytvářet zdravější pracovní prostředí.

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, výsledky budou brzo zveřejněny.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.