Mezinárodní dopravní databanka

Dopravní a logistická databanka

Primárním cílem tohoto projektu je nabídka služeb v oblasti dopravy, skladování a logistiky. Vize tvorby společného elektronického trhu s důrazem na dostupnost nabízených služeb pro všechny účastníky v globálním měřítku.

Snadně, rychle, efektivně

O projektu

Projekt tvorby globálního trhu formou elektronické burzy, která by spojila všechny účastníky trhu. To znamená dodavatele i odběratele. Chtěli bychom vytvořit platformu, která by byla finančně dostupná pro evropský, ale i mimoevropský trh formou placeného členství. Vnímáme potřebu elektronické spolupráce, komunikace, hodnocení a budování vzájemné důvěry na dopravním trhu. Věříme v budoucnost takové formy spolupráce i s ohledem na aktuální pandemickou situaci. Chceme přinést více a tuto službu nabídnout následně i dalším odvětvím. Nabídka práce jednorázovou formou, ale i formou stálé spolupráce na bázi dlouhodobých kontraktů. Chceme dosáhnout rovnováhy na trhu a vytvořit rovnocenné tržní prostředí.

Autor projektu

Liefersped

Hlavní cíle

  • Spolupráce dodavatelů(zákazníků) a odběratelů přeprav (dopravců)
  • Nabídka služeb v oblasti dopravy, logistiky a skladování
  • Tvorba elektronického trhu (burzy)
  • Databáze a hodnocení uživatelů

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.