Marketplace memark.cz

Marketplace memark. cz bude internetové tržiště, na kterém budou zákazníci pod jednou střechou nakupovat zboží od více prodejců a výrobců.

Záměrem projektu je založit první marketplace v České republice. Marketplace představuje virtuální místo – tržiště, kde dochází k interakci nabídky, kterou zabezpečují na své náklady prodávající a poptávky, kterou reprezentují koncoví zákazníci. Podstatou marketplace je, že produkty, které jsou prostřednictvím něj nabízeny, nejsou ve vlastnictví provozovatele marketplace, ale ve vlastnictví jednotlivých prodávajících, kteří za provizi prezentují své produkty, které nabízejí.

marketplace není geograficky omezeno pouze na jeden region

O projektu

Marketplace tak představuje online prodejní platformu, kde velké množství (stovky až tisíce) prodávajících prezentuje svou nabídku, která je pro účely přehlednosti strukturována do jednotlivých kategorií (od elektroniky, oblečení, kosmetiky, spotřebního zboží, až po knihy či kutilství), ze kterých si koncoví zákazníci vybírají. Zpravidla marketplace není geograficky omezeno pouze na jeden region, díky čemuž mohou jednotliví prodávající získat mnohem širší okruh zákazníků než je tomu v případě provozování jednoho e-shopu. Ambicí tohoto záměru je vybudovat na výše popsaných základech nejprve českou mutaci marketplace. Název uvažovaného marketplace je memark.cz, který za provize bude poskytovat prodejní kanál především českým internetovým prodejcům, provozovatelům e-shopů, ale také subjektům, které ještě na internetu neprodávají. Projekt je rozdělen do tří fází. Předpokládá se, že první fáze projektu zahrnující vytvoření plně funkčního online prostředí memark.cz bude završena v průběhu listopadu roku 2018. Na tuto fázi bude plynule navazovat druhá fáze, která bude zahrnovat doplňování dalších funkcí tržiště, např. inovativní marketingové nástroje. Poslední fáze představuje období, kdy bude zprostředkování prodeje a nákupu posunuto do nové dimenze v podobě vybudování centrálního skladu, ve kterém budou moci jednotliví prodejci uskladnit nabízené produkty a memark.cz bude při objednávce daného produktu zajišťovat také vyřízení a odbavení objednávky ke koncovému zákazníkovi.

Autor projektu

PAVEL VOLF

Hlavní cíle

  • založit první marketplace v České republice

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.