Cena odborné poroty 2013, 1.místo: ZaZa Bottle

Jak hodnotíte podporu, kterou jste obdrželi v rámci grantu Nastartujte se? Jak vám prospěla finanční a jak nefinanční (poradenství, služeb od partnerů, publicita apod.)?

Výhra v Nastartujte se mi jednoduše řečeno umožnila se nastartovat, název je trefný :) Díky grantu jsem mohla zaplatit design, vývoj a prototypování ZAZA lahví, také jsem z grantu zafinancovala přípravu Kickstarterové kampaně. Co se týče nefinanční podpory, tak bych vyzdvihla HR pomoc od Thomas, partnera programu, dále pak všelijaké networkingové příležitosti a samozřejmě kredibilitu, kterou výhra přináší a která otevírá spoustu dveří. Jsem moc vděčná, že se KB startupistům takto štědře věnuje.

Máte nějakou radu, tip pro ty, kteří se budou hlásit do dalšího Nastartujte se?

Věřit si. Nemá cenu koumat, kdo kde je možná lepší než vy, prostě udělejte maximum, vydejte ze sebe to nejlepší a to s hrdostí přihlaste, posuzování konkurence nechte na porotě a nekalte si tím zbytečně mysl! Zároveň je dobré se inspirovat předchozími soutěžícími, když už máte tu možnost teď po 3 úspěšných ročnících.

Jak se vám podařilo splnit vaše plány v roce 2015 a jaké máte plány na letošní rok? Co považujete za největší svůj úspěch?

Pro moje ZAZA bottles byla první polovina roku plná zvratů, překážek, ale i úspěchů. Vše směřovalo k zafinancování výroby pomocí Kickstarter kampaně v červnu. Bohužel se nám nepodařilo zajistit dostatečnou publicitu a prodej, ale získala jsem cennou zpětnou vazbu od tzv early adopters a díky ní přetvářím business plan. V druhé polovině roku jsem konzultovala pro Water UK, tj. britský vodohospodářský svaz, abych nabrala další zkušenosti, vydělala si peníze a získala nové perspektivy na svůj obor - propagaci vodovody.

Vnímáte něco zásadního, co vás v rozvoji byznysu brzdí?

Svou největší slabinu pociťuji v nedostatku obchodních schopností, člověk měsíce až roky něco připravuje a plánuje do posledního detailu, ale když pak nemá pořádné lokty a sebevědomí na sales, je to vlastně marné. Zkušenější kamarád z úspěšného českého startupu mě na to upozorňoval, že mezi marketingem a prodejem je obrovský rozdíl, ale dokud jsem si to nezažila na vlastní kůži, tak jsem to úplně nechápala. Takže mým cílem pro 2016 je se intenzivně učit prodávat, nejvíce to bude, tuším, o metodě pokus omyl :)


Letošek jsem začala několikatýdenní cestou po Střední a Severní Americe, ale jakmile se na jaře vrátím, vrhnu se zpět na nový koncept ZAZA Planet.

Pro moje ZAZA bottles byla první polovina roku plná zvratů, překážek, ale i úspěchů. Vše směřovalo k zafinancování výroby pomocí Kickstarter kampaně v červnu. Bohužel se nám nepodařilo zajistit dostatečnou publicitu a prodej, ale získala jsem cennou zpětnou vazbu od tzv early adopters a díky ní přetvářím business plan. V druhé polovině roku jsem konzultovala pro Water UK, tj. britský vodohospodářský svaz, abych nabrala další zkušenosti, vydělala si peníze a získala nové perspektivy na svůj obor - propagaci vodovody.
Letošek jsem začala několikatýdenní cestou po Střední a Severní Americe, ale jakmile se na jaře vrátím, vrhnu se zpět na nový koncept ZAZA Planet.

Daří se vám expandovat na zahraniční trhy a co by vám v tomto úsilí pomohlo?

Nemám ještě hotový produkt nebo ucelenou nabídku, takže nejsem ve fázi expanze, ale řekla bych, že moje zakázka pro zmíněnou Water UK byla expanzí mých dlouholetých vodovodních aktivit do zahraničí. Na další destinace by mi nejvíce pomohl networking, ale hlavně teď závisím sama na sobě s ucelením nabídky.

Je nějaké rozhodnutí, které byste v začátcích svéhopodnikání udělali jinak nebo naopak rozhodnutí, které Vás zásadně posunulo dál? 

Po bitvě je každý generál, takže nejde říct, co jsem měla udělat jinak, ale velkou chybu, kterou se snažím už neopakovat, je kamarádění s byznys partnery. Někdo to asi umí kombinovat, ale já si potřebuju držet odstup, abych dokázala vyžadovat a odvádět kvalitní práci. 

Uveřejněno:

Další rozhovory s vítězi