Ceny výhercům 2019

Cena odborné poroty
Popis ceny Hodnota ceny Dárce
1. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 300 000 Kč Komerční banka, a.s.
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 20 hodin. 50 000 Kč CEE Attorneys s.r.o.
Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS 35 000 Kč Antecom
Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky);
3x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance a nekoupit zajíce v pytli“;
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
32 000 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace. 30 000 Kč Webmium.cz
Aplikace pro online fakturaci - tarif Firma na 3 roky 25 500 Kč Fakturoid
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 15 000 Kč Stable.cz
Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz a v emagazínu Starting UP
3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání
13 000 Kč iPodnikatel
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok, křišťálový obraz Preciosa 11 000 Kč AMSP ČR
Poradenství profesionálních mentorů 6 000 Kč TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s
Celkem 517 500 Kč
2. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 100 000 Kč Komerční banka, a.s.
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 10 hodin. 25 000 Kč CEE Attorneys s.r.o.
Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky);
2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“;
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
21 500 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace. 20 000 Kč Webmium
Aplikace pro online fakturaci - tarif Firma na 2 roky 17 000 Kč Fakturoid
Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS 15 000 Kč Antecom
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 10 000 Kč Stable.cz
Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz a v emagazínu Starting UP
3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání
8 000 Kč iPodnikatel
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
Poradenství profesionálních mentorů 4 000 Kč TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s
Celkem 226 500 Kč
3. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 50 000 Kč Komerční banka, a.s.
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 5 hodin. 12 500 Kč CEE Attorneys s.r.o.
Jakékoli služby na pomoc budování úspěšného týmu (platí na: semináře či workshopy, konzultace, vyhodnocení osobnostního potenciálu a další dotazníky);
2x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“;
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“
11 500 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS 10 000 Kč Antecom
Služby pro podporu online marketingu. Pomoc s tvorbou webu, analytikou, propagací, tvorbou značky a konzultace. 10 000 Kč Webmium
Aplikace pro online fakturaci - tarif Firma na 1 rok 8 500 Kč Fakturoid
Prostor na portálu www.ipodnikatel.cz a v emagazínu Starting UP
3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání
8 000 Kč iPodnikatel
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 5 000 Kč Stable.cz
Poradenství profesionálních mentorů 2 000 Kč TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s
Celkem 123 500 Kč
Cena veřejnosti
Popis ceny Hodnota ceny Dárce
1. místo Finanční podpora rozjezdu podnikání 100 000 Kč Komerční banka, a.s.
Inzerce v magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS 15 000 Kč Antecom
Právní poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva či práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu 5 hodin. 12 500 Kč CEE Attorneys s.r.o.
Služby od společnosti Stable.cz (webhostingové služby, virtuální server, emailing, max. 5 domén k projektu) 10 000 Kč Stable.cz
Aplikace pro online fakturaci - tarif Firma na 1 rok 8 500 Kč Fakturoid
Bezplatné členství v AMSP ČR na 1 rok 6 000 Kč AMSP ČR
3 hodiny poradenství v oblasti rozvoje podnikání 3 000 Kč iPodnikatel
Poradenství profesionálních mentorů 2 000 Kč TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s
DVD „Emoce na pracovišti: Pomáhají nebo škodí;
brožura „5 klíčů k úspěšnému přijímacímu pohovoru“;
1x volný vstup na přednášku „Jak efektivně vybírat zaměstnance“
2 000 Kč PERFORMIA, spol. s r.o.
Celkem 159 000 Kč