Lecbabolesti.cz

Léčíme bolest, víme jak nato. Vzděláváme, učíme se, diskutujeme.

Lecbabolesti.cz je osvětový- edukační projekt sociální audiovisuální platformy pro odborníky /lékaře z oboru algeziologie- tj- léčba bolestivých stavů. Cílíme na specialisty zabývající se komplexními onemocněními, které doprovází chronická bolest, cílíme na sdílení zkušeností a postupů na komunikaci mezi odborníky, která ve zdravotnictví velmi chybí. Snažíme se tento prostor vytvořit a tyto cesty najít.
Jsme rovněž tým lékařů a zdravotníků, kteří chtějí pacienty s chronickými bolestmi léčit týmově s maximálním ohledem na polymorfnost potíží pacientů s chronickými bolestivými onemocněními.
Jsme lecbabolesti.cz
Léčíme bolest. Víme jak na to. Jsme lecbabolesti.cz

O projektu

Lecbabolesti.cz je projekt mající primární cíl dopravit pacientům kvalitní léčbu chronických bolestivých stavů v multioborové pojetí. Naším cílem je poskytnout vysoce odbornou konzultaci velmi nemocným a křehkým lidem, kteří řešení svého zdravotního stavu nenacházejí u běžnějších oborů. Naším cílem je v neposlední řadě osvěta a šíření povědomí o oboru ageziologie, který je v ČR a SR jakousi popelkou, malým oborem mezi ostatními obry typu ortopedie, či interna. Historie sahající pouze do doby devadesátých let dává tušit, že obor je relativně mladý, avšak dramaticky expandující svými možnostmi léčby i fascinujícím technoilogickým pokrokem. Našim cílem je povědomí o možnostech léčby bolesti dostat před zrak běžných lidí, protože normální je hledat konstruktivní cesty a ne se ke komplexních zdravotním problémům otáčet zády.
Jsme lecbabolesti.cz

Hlavní cíle

  • Léčba bolestivých stavů
  • Navigace pacienta ke správným specliastům a odborníkům
  • Multioborový princip léčby bolestivých stavů
  • Osvěta a edukace v oboru léčba bolesti

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.

Komplexní léčba bolestivých stavů

Léčime bolest. Víme jak na to. Jsme Lecbabolesti.cz