EET v kostce pro začínající podnikatele

29. června 2017Rady a tipy

Elektronická evidence tržeb (EET) je takový malý strašák pro zkušené i začínající podnikatele. Mnoho z nás už o tom slyšelo, vidělo, četlo. A možná vás ten mediální kolotoč o EET přímo vyděsil. Zbytečně – není to tak složité, jak se na první pohled může zdát. Stačí vědět, jak se s povinností elektronické evidence tržeb vyrovnat z podnikatelského pohledu. Kde se to dovíte? Bez obav, přímo tady. Přinášíme vám stručný návod pro začínajícího podnikatele, co musí ohledně EET zařídit.

4-zpusoby-jak-muzete-nechat-vase-stranky-vydelavat_1

Jestliže spadáte do první nebo druhé vlny podnikatelů, kterým plyne povinnost přihlásit se k EET, pravděpodobně jste si již procesem zavádění elektronické evidence tržeb do svého podnikání prošli.

Nyní jsme zhruba v polovině celoplošného zavádění EET a na mnoho podnikatelů tedy úkol rozlousknout oříšek jménem EET teprve čeká, včetně těch, kteří právě začínají podnikat. Těm všem se bude hodit srozumitelný návod na jednotlivé kroky, které je nutné udělat před samotným zahájením evidence tržeb.

Neznalost totiž neomlouvá a vyhýbat se EET není radno - za porušení této povinnosti může podnikateli hrozit pokuta až do výše 500 000 Kč, což je částka, jak mi dáte určitě za pravdu, která pro váš byznys bude nevyhnutelně likvidační.

Co tedy pro splnění povinnosti EET udělat?

  1. Odpovězte si na otázku: Do které skupiny podnikatelů patřím a od kdy budu muset tržby evidovat?

Než začnete propadat panice, že ještě neevidujete elektronicky svoje tržby, je třeba se zamyslet, do které skupiny podnikatelů vlastně patříte. Zavádění EET probíhá ve 4 fázích a každá fáze se pojí s jiným oborem podnikání.  

S EET se nyní můžeme setkat ve stravovacích a ubytovacích zařízeních (prosinec 2016) a také ve velkoobchodě a maloobchodě (březen 2017). Na své nyní čekají ve 3. fázi svobodná povolání, doprava, zemědělství apod. (březen 2018) a ve 4. fázi také vybraná řemesla a výroba (červen 2018). Při rozdělování do jednotlivých fází se vychází z Klasifikace ekonomických činností NACE.

  1. Zaregistrujte se k EET.

Registrace k EET probíhá ve 2 krocích. Nejprve je třeba získat autentizační údaje k EET, poté certifikát k evidenci tržeb.

Autentizační údaje jsou nezbytnou součástí registračního procesu. Jedná se o údaje, které propojí technické zařízení podnikatele se správcem daně a umožní správu certifikátu. O tyto údaje lze požádat dvěma způsoby: osobně na finančním úřadě nebo prostřednictvím elektronického formuláře pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky v Daňovém portále Finanční správy České republiky.

Na základě získaných údajů Finanční správa udělí podle potřeby jeden nebo více certifikátů, které slouží k jednoznačné identifikaci poplatníka. Podnikatel může vlastnit jeden certifikát i pro více pokladních zařízení. Aby bylo možné tržby vůbec evidovat, je potřeba tento certifikát nainstalovat do koncového pokladního zařízení. Postup instalace může být trošku odlišný dle typu pokladního zařízení, ale je velmi intuitivní, takže to není žádná velká věda. Pokladních zařízení je na trhu více, takže si stačí vybrat (o tom více níže). Může se jednat jak o pokladnu, počítač, tablet nebo smartphone apod.

Začínající podnikatel s EET musí zaevidovat svoji provozovnu ještě před tím, než bude provedena první tržba na této provozovně.

  1. Jste zaregistrovaní, co dál?

Můžete začít evidovat. Pro evidenci tržeb jsou potřeba 3 základní věci – kvalitní internetové připojení, pokladní zařízení a tiskárna.

Existuje kromě běžného online způsobu evidence tržeb ještě tzv. zjednodušený režim evidence tržeb. Tento režim probíhá offline. Je vhodný právě pro ty, kteří mají omezené připojení k internetu a mají schválenou výjimku od Finanční správy na základě podané žádosti. Princip zjednodušeného režimu spočívá v tom, že podnikatel eviduje tržby ve svém pokladním zařízení, tiskne účtenky s podpisovým kódem a nejpozději do 5 dnů od tržby pošle datovou zprávu správci daně.

Předpokládáme však, že většina podnikatelů bude řešit EET v běžném režimu.

V současné době je již na trhu více možností od jednoduchých mobilních EET aplikací, přes PC pokladny, podkladní systémy, přenosné terminály, registrační pokladny atd. Je nutné zvážit typ podnikání a vybrat si tak zařízení, které je nejvíce vhodné právě pro váš typ podnikání.

Mobilní aplikace jsou sice levnou variantou, ale nejsou příliš vhodné pro podnikání s velkým obratem. Je k nim nutná také malá tiskárna. Hodí se tedy hlavně pro drobné podnikatele a řemeslníky používající smartphony nebo tablety, kteří se do EET zapojí v červnu 2018. Přenosné terminály jsou zase lepší pro malé podniky nebo jejich provozovny, kde probíhají platby převážně bezhotovostní formou. Pokud je typ podnikání takový, při kterém je počet účtenek měřen ve stovkách, je vhodnější dotyková pokladna s již integrovanou tiskárnou.

  1. Co vše evidovat?

Do EET spadají všechny evidované tržby, které byly provedeny hotově, platební kartou, šekem, směnkou, jinou formou jako např. stravenky, vouchery, dárkové poukazy, apod. Zkrátka všechny tržby, kromě plateb, které jsou realizované převodem na bankovní účet a jsou vyloučené z evidence tržeb podle §12 zákona o evidenci tržeb.

Zároveň se nabízí otázka spropitného. Jak to s ním doopravdy je – evidovat nebo neevidovat? Spropitné se evidovat musí i nemusí. Záleží na jeho účelu a nastavení z pohledu podnikatele.

  • Jestliže podnikatel nastaví spropitné tak, že bude patřit celé zaměstnancům, pak se evidovat nemusí. Z pohledu podnikatele se nejedná o příjem z podnikání, ale příjem zaměstnanců.
  • Jestliže podnikatel nastaví spropitné tak, že si nějakou část nebo celou výši ponechá pro své účely (tedy bude patřit podnikateli), pak se jedná o příjem z podnikání. Tedy podléhá povinnosti evidence tržeb, a proto se evidovat musí.

EET ani pro začínajícího není věda

Elektronická evidence tržeb nemusí být složitá. Stačí znát princip a postup. Finanční správa zřídila přehledné webové stránky www.etrzby.cz, na kterých najdete podrobný přehled všech potřebných informací. Můžete se podívat na to, jak se detailně připravit, od kdy se jaká skupina podnikatelů podle NACE eviduje, jak vypadá vzorová účtenka a podobně.

Generální finanční ředitelství, které je za EET zodpovědné, navíc vytvořilo Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. V něm se dozvíte detailní kroky celého procesu registrace k EET.

Autor: Eva Blechová, redaktorka iPodnikatel.cz a Starting Up

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.